معاون اول احمدی نژاد: دولت بیش از گذشته از مرتضوى حمایت می‌کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: با روی کار آمدن مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی از این پس حمایت های دولت بیش از گذشته خواهد بود. ….

ایلنا:
به گزارش ایلنا، با وجود بدهى بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانى دولت به تامین اجتماعى و مخالفت گسترده جامعه کارگرى با انتصاب قاضى مرتضوى در راس سازمان تامین اجتماعی، محمدرضا رحیمی اظهار داشت: قطعا دولت به همه تعهدات خود در قبال سازمان گسترده تامین اجتماعی عمل خواهد کرد، زیرا هم پشتوانه‌ای برای دولت و هم پشتوانه‌ای برای کسانی است که از این سازمان بهره می‌گیرند.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به انتصاب ‘سعید مرتضوی’ به ریاست صندوق تامین اجتماعی افزود: دولت، شخص مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و از انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب وی تشکر می‌کنیم. معاون اول رئیس جمهور همچنین با تقدیر از زحمات و خدمات موسویان در مدت تصدی در این سمت اظهار داشت: حمایت های دولت از صندوق تامین اجتماعی بیش از گذشته خواهد بود.
وی با اشاره به موارد اعلام شده از سوی سعید مرتضوی رییس صندوق تامین اجتماعی در رابطه با عدم اجرای قانون بهره وری کارکنان بالینی، عدم تثبیت وضعیت استخدامی بر میزان دریافتی ماهانه، افت نیروی انسانی و پرداخت حق جذب و بدی آب و هوا به کارکنان گفت:در این رابطه با رییس جمهوری هماهنگی های لازم انجام شده و ایشان حمایت دولت را برای رفع مشکلات مورد تاکید قرار داده اند .

ارسال دیدگاه