اسماعیل هوشیار: اصلاح طلبان حکومتی، بی اما و اگر…. !

جریانی به نام اصلاح طلبی و تحول از درون حکومت اسلامی؛ نویدش را و یا آرزویش را ” برژنیسکی یا هنری کسینجر” دو سال قبل ظهور خاتمی داده بود و با ورود خاتمی، این پروژه از طرف غرب هم استارت پشتیبانی خورد. هشت سال بعد کمی شعله اش فرو نشست و بعد با موسوی وکروبی و بقیه دست اندرکاران ۳۳ سال جنایت اسلامی، ظاهرا هنوز ادامه دارد و ناامید نشده اند. ….

GATLEAAM

سالیان است که انواع جانوران درتلاشند تا جریانی به نام اصلاح طلبی را به مردم ایران ،تحت عناوین مختلف از جمله “جنبش سبز” بچپانند! روزی  ابطحی در وحشت از چشم انداز سقوط کل حکومت اسلامی وبرچیده شدن بساط استبداد، در یک موضعگیری با دریوزگی شایسته توابان بارگاه خلیفه خامنه ای خطاب به باند مغلوب گفت: اصلاح طلبان باید مرز خود را با مخالفان نظام مشخص کنند عضو مجمع روحانیون مبارز در ترسیم آینده جریان اصلاح طلبی گفت: این جریان باید مرز خود را با مخالفان نظام مشخص کند حتی اگر سران اصلاحات در صحنه نباشند. وی اصلاح طلبی را تنها راه برون رفت نظام از مشکلات دانست و گفت : اصلاح طلبی جریان توانمندی است که اندیشه و تفکر آن در جامعه نفوذ دارد هرچند که نماینده ای در مجلس نداشته باشد.

جریانی به نام اصلاح طلبی و تحول از درون حکومت اسلامی؛ نویدش را و یا آرزویش را ” برژنیسکی یا هنری کسینجر” دو سال قبل ظهور خاتمی داده بود و با ورود خاتمی، این پروژه از طرف غرب هم استارت پشتیبانی خورد. هشت سال بعد کمی شعله اش فرو نشست و بعد با موسوی وکروبی و بقیه دست اندرکاران ۳۳ سال جنایت اسلامی، ظاهرا هنوز ادامه دارد و ناامید نشده اند. درخارج از ایران هم این پرچم دست به دست چرخید ، از گنجی تا سروش و کدیور و بقیه مارمولکها…ولی نهایتا هیچکدام نتوانستند آن گاندی و ماندلایی شوند که غرب راهم نعشه کند .

زمانی که سایت جرس به عنوان سخنگوی رسانه ای این جریان از رضا پهلوی نوشت و گفت و گفت ….با خودم گفتم : برفرض هرآنچه گویی ، او هست …ولی آیا تو هرآنچه گویی ؛ خود هستی ؟
http://www.rahesabz.net/story/51133

رضا پهلوی بزرگترین اشکالش درقدم اول، بی تجربگی درزمین سیاست است و عدم اعتماد به نفس…! میشود هزاران سوال هم ازش پرسید …ولی جنایت نکرده است .سابقه کارسیاسی جدی ندارد . هیچ ملاء سالم و میدانی برای پس دادن امتحان نداشته است . از نظرسیاسی هنوز شانس اصلاح شخص خودش را برای ورود جدی به زمین سیاست دارد. انواع مصاحبه ها با خاله سوسکه و آقا موشه ومشاوره های مخرب درپیتی …. یا رویای بازگرداندن سلطنت با عناوین مختلف ، ایرادهای جدی کارش است و به نتیجه هم نمیرسد ؛ شرایط داخلی و جهانی کاملا عوض شده است !

اما جریانی به نام اصلاح طلبی سالها خودش درحاکمییت بود. تا ته جنایت رفت. هنوز و همیشه ننگ کشتارهای دهه  ۱۳۶۰ برپشت و رویشان ثبت است و دریغ از نیم نگاهی جدی به دک و پوز خونین خودشان … نیازی نیست که اسامی و ریل کارشان را تک به تک مرور کنم. چهره هایی که به نام اصلاح طلب مهر بر پیشانی دارند زمانی مو بر اندامها سیخ میکرد: خلخالی، خاتمی؛ موسوی، کروبی، صانعی، موسوی تبریزی، موسوی خوئینی ها، سروش، گنجی، الله کرم؛ مخملباف، سازگارا، لاجوردی …. و جریاناتی ازبدنه همین حکومت اسلامی که امروز اگر خانه نشین شده اند از بی تنبانی ست و نه یک دگردیسی انسانی! همه معتقدان به الله و قرآن و قصاص و کشتن و کشته شدن، و ملتزم به قانون اساسی اسلامی، و نگران از سرنگونی کل حکومت اسلامی ….!

اگرقرارباشد روزی به همه حساب و کتابها و اعمال رضا پهلوی رسیدگی شود این مهم؛ کارجنایتکاران نیست. من شخصا به رضا پهلوی به عنوان یک فعال سیاسی انتقادات جدی و بدون تعارف، درزمین سیاست دارم. ولی به اصلاح طلبان و همه سران و دست اندرکاران حکومت اسلامی، چه داخله نشین و چه خارجه نشین سیاسی، هیچوقت انتقادی ندارم. جنایتکار فقط محاکمه اش باقی ست!

اگرقراربود به شکلی قانونمند، یک جنایتکارتوان اصلاح شدن را میداشت یحتمل الان هیتلر زنده بود و آلمانها یک لشگردالایی لاما به جای اس اس و گشتاپو داشتند،
گنجی؛ گاندی شده بود ،
سروش؛ ماندلا شده بود ،
پرویزثابتی، مادرترزا شده بود ،
خاتمی، زاهد شده بود ،
موسوی مبارز شده بود ،
گرگ ، عارف شده بود والی آخر…..

درضمن یک نظرخواهی هم سایت جرس زده است تحت این عنوان : چه آرزویی برای بهبود اوضاع کشور در سال جدید دارید؟
آزادی رهبران در حصر و زندانیان سیاسی عقیدتی. عذرخواهی نظام از ملت. برکناری رئیس دولت. هیچ کدام.

به اطلاع مبتکراین نظر سنجی برسانم که به جای گزینه ” هیج کدام ” باید گزینه ” سرنگونی و سوختن ریشه حکومت اسلامی “، میگذاشتید تا همه امکان انتخاب کردن داشته باشند!

به قول کاربری که نوشته بود: ما همیشه می گفتیم جریان سقوط استبداد سلطنتی ، فقط نتیجه توطئه خارجی نبود! اونم حالا که “پرویز ثابتی” افشا میکند که با اِصرار و تهدیداتِ همسرشاه سابق بود که “ناصرِ مقدم” بجای ایشان منصوب شدند علیرغم میلِ رضا پهلوی!! قبلش هم همه دیده بودیم؛ اعلامِ بی طرفیِ ارتش توسط ناصر مقدم را و سپس ورود خمینی و این قصه سردراز دارد؛ ولی به خامنه ای و شرکاء اصلاح طلب ربطی ندارد.. جریانات اصلاح طلب حکومت اسلامی بهتراست درفکرپرونده خودشان باشند.درمنصفانه ترین تحلیل تاریخی ،شرایط فعلی محصول مشترکی از عملکرد “سایه و روح” خداست! استبداد سلطنتی ، میوه اش استبداد و توحش مذهبی شد.

درشرایط امروزی، اگر نقدی و حرف و حدیثی (به درستی) درباره رضا پهلوی هست، جریانات اصلاح طلبان حکومتی بهتراست تلاش نکنند تا ازآب گل آلود کوسه صید کنند؛ چرا که پرونده خودشان صد برابرسیاه ترازهرپدیده دیگری درتمام زمینه هاست. بدون تردید اگر در یک تابلوی فرضی، “فقط” در برابر ۲ گزینه برای انتخاب کردن قرار داشته و ” مجبور” به انتخاب یکی باشیم….. شک نکنید انتخاب من وخیلی های دیگر؛ جریانات  اصلاح طلبان حکومت اسلامی با دوران طلائی امام ره… و قانون اساسی اسلامی شان نخواهد بود!

خلاصه حرف اینکه؛ خیلی خنده داره که آبکش ازکفگیرسوال کنه؛ چرا ۳ تا سوراخ داری…..!؟

۱۲٫فروردین.۱۳۹۱

اسماعیل هوشیار
hoshyaresmaeil@yahoo.com
www.tipf.info

ارسال دیدگاه