درگیری مخالفان برنامه ریاضت اقتصادی و پلیس در بارسلون اسپانیا

پس از یک روز اعتصاب و راهپیمایی مخالفان برنامه جدید ریاضت اقتصادی اسپانیا، شامگاه پنجشنبه تظاهرات شهر بارسلون به خشونت کشده شد. ….
یورو نیوز:
پلیس برای پراکنده کردن معترضان اقدام به استفاده از گاز اشک آور کرد

این اعتراض ها در آستانه ارایه بودجه سال ۲۰۱۲ اسپانیا انجام می شود که در آن اقدامات ریاضتی بی سابقه ای پیشبینی شده است. در مادرید، پایتخت نیز بیش از صد هزار نفر به خیابان ها آمدند. شمار تظاهرکنندگان در کل کشور بیش از یک میلیون نفر ذکر شده است.
با اینکه وزیر کشور اسپانیا اعتصاب ها را ناموفق خوانده، اما بیست درصد قطارها و سی درصد از وسایل نقلیه عمومی دست از کار کشیده بودند و شصت درصد از پروازهای چند شرکت هواپیمایی لغو شدند.
کارگران ذوب آهن و کارخانه های خودروسازی نیز از جمله اعتصاب کنندگان بود.

بخش گردشگری نیز ار اعتصاب در امان نبود و بویژه منطقه توریستی الحمبرا و موزه پیکاسو بارسلون به دلیل اعتصاب تعطیل بودند

ارسال دیدگاه