اعلام همبستگی فعالین کارگری ترکیه با کارگران ایرانی

تعدادی از فعالین کارگری ترکیه با انتشار فراخوانی و جمع آوری امضا از کارگران ترکیه‌، به فراخوان «انجمن همبستگی بین‌المللی کارگران» در جهت حمایت از کارگران ایرانی اقدام کردند. ….

به گزارش فعالین شبکه همبستگی کارگران ایران، متن این فراخوان و امضاهای اولیه ی آن به شرح زیر است:

همبستگی با طبقه کارگر ایران رو به رشد است
کمپین انجمن همبستگی بین‌المللی کارگران(UID-DER) با عنوان «سرکوب طبقه کارگر ایران را متوقف کنید» توجه قابل ملاحظه‌ای را به سوی خود جلب کرده است. این کمپین نه تنها از سوی کارگران، که هم چنین از طرف رهبران و مقامات اتحادیه های کارگری، روشنفکران، هنرمندان، دانش پژوهان، نمایندگان احزاب و انجمن های همسو با منافع کارگران، حمایت می شود.

افراد و سازمان های مذکور، توجه خود به مسأله‍ سرکوب کارگران در ایران را با امضا کردن طومار اعتراضی پیش رو به معرض نمایش می گذارند. به واسطه این کمپین ما تلاش داریم تا کارگران، اتحادیه‌های کارگری، روشنفکران و هنرمندان را در جریان سرکوب طبقه‍ کارگر ایران و ممنوعیت فعالیت های سندیکایی در این کشور قرار دهیم. ما از نبود حق تشکل و اعتصاب در ایران، نقض حقوق و آزادی های پایه‌ای، زندانی شدن رهبران کارگری نظیر منصور اسانلو و رضا شهابی، و حتی اعدام تعدادی از رهبران کارگری به دست رژیم ایران صحبت می‌کنیم. ما تلاش داریم تا از این طریق، همبستگی بین‌المللی کارگران را جلب و تقویت کنیم.

انجمن ما، با عنوان UID-DER ، ضمن حمایت از وحدت و همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر و مخالف با حملاتی که دستاوردهای طبقه‍ کارگر را نشانه می رود، برای کسب حقوق جدید نیز مبارزه می کند. کمپین ما در مبارزه با تلاش‌های صورت گرفته برای دست اندازی به حق سنوات خدمت کارگران -در ترکیه-، وارد عمل شد و پس از تماس با صدها هزار نفر از زحمتکشان، قریب به ۶۰ هزار امضا جمع آوری نمود.

پیوندUID-DER با توده های کارگر، خود را در قالب همبستگی بین المللی نیز آشکار می سازد. انجمن همبستگی بین‌المللی کارگران با اداره‍ بخش ترکی کمپینی که اتحادیه‌های کارگری ژاپن با هدف تعطیل نمودن تمامی تأسیسات انرژی هسته‌ای در جهان ایجاد کرده بودند، توانست تا با ده‌ها هزار نفر از مردم ارتباط بگیرد. در این کمپین، ضمن افشای سرمایه داری، علت خواست تعطیلی تأسیسات هسته‌ای نیز به کارگران توضیح داده می شد. کمپین همبستگی ما در اعتراض به سرکوب و آزار طبقه‍ کارگر ایران نیز با توجه روزافزونی رو به رو گردیده است؛ صرف نظر از اتحادیه‌های کارگری، روشنفکران، هنرمندان و کارگران در فهرست زیر، ما عمیقا از تمامی برادران و خوهران خود در طبقه‍ کارگر که با امضا کردن طومار اعتراضی به کمپین پیوستند و همبستگی خود را نسبت به طبقه‍ کارگر ایران ابراز داشتند، قدردانی می کنیم.

فهرست امضا کنندگان:

Bayram Yilmaz- سرپرست انجمن همبستگی بین المللی کارگران (UID-DER)

Ertuğrul KÜRKÇÜ- نماینده پارلمان، حزب صلح و دموکراسی (BDP)

Levent TÜZEL- نماینده پارلمان، کنگره ی دموکرتیک مردم (HDK)

Atilay AYÇİN- سرپرست اتحادیه ی کارگران صنایع هوایی ترکیه (Hava-İş)

Eyüp KAPLAN- خزانه دار اتحادیه ی کارگران صنایع هوایی ترکیه

Gürel YILMAZ- دبیرکل اتحادیه ی کارگران وسایل نقلیه ی موتوری (TÜMTİS)

Seyfi EREZ: خزانه دار اتحادیه ی کارگران وسایل نقلیه ی موتوری (TÜMTİS)

Celalettin CAN- سخنگوی کمیته ی حقیقت یاب کودتای ۱۹٨۰ (۷٨’liler Girişimi Sözcüsü)

Selma GÜRKAN- حزب کارگر (EMEP)، سخنگو

Nazım ALPMAN- روزنامه نگار و شاعر

Banu GÜVEN- روزنامه نگار

Feryal ÖNEY- موسیقی دان، خواننده ی اصلی گروه موسیقی“Kardeş Türküler”

Erkan ASLAN: فعال اجتماعی، مهندس شیمی

Carol BRUCE- از فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران صنایع شیمیایی، انرژی، معدن و سایر(ICEM)

Erol KIZILELMA- سرپرست بنیاد سوسیال دموکراسی (SODEVA)

Onur HAMZAOĞLU- سرپرست دپارتمان بهداشت و درمان عمومی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه کُجائیلی (Kocaeli)

Özgür MÜFTÜOĞLU- استادیار در دانشگاه مرمره (Marmara)

Cem TERZİ- پروفسور از دانشکده ی پزشکی دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül)

İzge GÜNAY- پروفسور از دانشکده ی پزشکی دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül)

Cengiz ERÇİN- پروفسور از دانشکده ی پزشکی دانشگاه کجائیلی

Ümit BİÇER- پروفسور از دانشکده ی پزشکی دانشگاه کجائیلی

Kuvvet LORDOĞLU- پروفسور از دپارتمان اقتصاد کار، دانشگاه مرمره

Fatma GÖK- دانشگاه بغازیچی

Işın Ünal ÇEVİK- پروفسور از دانشکده ی پزشکی دانشگاه اوفوک (Ufuk)

ارسال دیدگاه