بهرام رحمانی: نگاهی به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۰

سال نود، سال سخت و پرمشقتی برای اکثریت مردم ایران، به ویژه مزدبگیران بود. در این سال، حکومت اسلامی ایران بیش از گذشته، در همه عرصه های ضدانسانی رتبه های بالایی را به شرح زیر کسب کرده است …. (دنباله…)

اسماعیل هوشیار: نوروز ۱۳۹۱!

سالی که گذشت خیلی سال پرباری بود. یعنی این بار رو سوارهر چی میکردن کمرش خم میشد! به ترتیب اهمییت؛ به اشارتی نوک میزنیم. …. (دنباله…)

سال نو مبارک!

Norooz44

(دنباله…)

سال ۱۳۹۰ و نقض پردامنه‌تر حقوق بشر در ایران

زنان، روزنامه‌نگاران، وکلا و بهاییان آماج حمله دستگاه امنیتی ایران در سال ۹۰ بودند. گوگل را ابزار جاسوسی خواندند و چند فیلمساز را متهم به ارتباط با بیگانگان کردند. دستاورد بزرگ اما انتخاب احمد شهید بود. …. (دنباله…)

پیام نوروزی از زندان تبریز

۲۰ نفر از فعالین کارگری و ملی زندانی در زندان تبریز در پیام نوروزی خود مردم را به متشکل شدن و تشدید مبارزه علیه جمهوری اسلامی دعوت کردند …. (دنباله…)

مهدی خزعلی آزاد شد

مهدی خزعلی ساعتی پیش، پس از ۷۰ روز بازداشت و اعتصاب غذا آزاد شد. …. (دنباله…)

استاد جلال ذوالفنون نوازنده چیره دست سه تار درگذشت

استاد ذوالفنون بعد از ظهر دیروز، یکشنبه ۲۸ اسفندماه به علت خونریزی داخلی در بیمارستان البرز کرج در گذشت. …. (دنباله…)