حسین پاکدل از اجرای عمومی نمایش عشق و عالیجناب انصراف داد

حسین پاکدل: با توجه به حجم بالاى سانسور از اجراى عمومى نمایش عشق و عالیجناب اعلام انصراف می‌کنم. …. (دنباله…)

ژاپن بانک تجارت ایران را تحریم کرد

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ژاپن بانک تجارت ایران را در فهرست مؤسسات مالی و بانک های تحریمی خود قرار داد. …. (دنباله…)

سومین نشست تعیین مزد ۹۱ بدون نتیجه پایان یافت

کارفرمایان در جمع بندی های خود به نتیجه روشنی نرسیدند و پیشنهاد توقف افزایش مزد را در سال آینده پیشنهاد کردند. …. (دنباله…)

مادر شاهرخ رحمانی سکوت را شکست

تهدیدم کردند که اگر حرف بزنم بچه های دیگرم را می کشند …. (دنباله…)

مهدی خزعلی همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد

مهدی خزعلی رزمنده دوران دفاع مقدس و نویسنده منتقد که این روزها در بند ۲۰۹ اوین نگهداری می شود، در شصت و چهارمین روز از اعتصاب خود است. …. (دنباله…)