تاریخچه ۸ مارس، روز جهانی زن

انتخاب «روز زن» نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار “حق رای برای زنان” مطرح شد. دو هزار زن تظاهر کننده در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ پیشنهاد کردند که هر سال در روز یکشنبه آخر فوریه، یک تظاهرات سراسری در آمریکا بمناسبت «روز زن» برگزار شود. ….

 

تاریخچه ۸ مارس، روز جهانی زن
انتخاب «روز زن» نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار “حق رای برای زنان” مطرح شد. دو هزار زن تظاهر کننده در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ پیشنهاد کردند که هر سال در روز یکشنبه آخر فوریه، یک تظاهرات سراسری در آمریکا بمناسبت «روز زن» برگزار شود.

 در سال ۱۹۱۰، در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست که کلارا زتکین از رهبران آن بود، به مسئله تعیین روز بین المللی زن پرداخت. “در این کنفرانس تاریخ برگزاری نخستین مراسم «روز زن» را ۱۹ مارس ۱۹۱۱ پیشنهاد کرد. تصمیم گیری قطعی برای تعیین «روز جهانی زن» به بعد موکول شد.

Clara_Zetkin

 ۱۹ مارس ۱۹۱۱ آلمان، اتریش، سوئیس و دانمارک با مارش زنان به لرزه در آمد. شمار زنان تظاهر کننده در اتریش به ۳۰ هزار نفر می‌‌رسید. نیروهای پلیس به تظاهرات حمله کرده و به ضرب و جرح زنان پرداختند و گروهی را دستگیر کردند.

 سال ۱۹۱۳ “دبیرخانه بین المللی زنان”، هشتم مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر در آمریکا، به‌عنوان «روز جهانی زن» انتخاب کرد. در همان سال، زنان زحمتکش و زنان روشنفکر در روسیه تزاری و در سراسر اروپا، مراسم «۸ مارس» را بشکل تظاهرات و میتینگ برگزار کردند.

 سال ۱۹۲۱، “کنفرانس زنان انترناسیونال سوم” در مسکو برگزار شد. در آن کنفرانس، روز ۸ مارس به‌عنوان «روز جهانی زن» بتصویب رسید. کنفرانس، زنان سراسر دنیا را به گسترش مبارزه علیه نظم موجود و برای تحقق خواسته هایشان فرا خواند.

 از اواسط دهه ۱۹۳۰، دنیا بار دیگر اسیر جنگ جهانی شد. برگزاری مراسم «روز جهانی زن» در کشورهایی که تحت سلطه فاشیسم بودند، غیر قانونی اعلام شد. علیرغم این ممنوعیت، در هشتم مارس ۱۹۳۶، زنان در برلین تظاهرات کردند. در همان روز، اسپانیای فاشیست شاهد تظاهرات هشتم مارس در مادرید بود. ۳۰ هزار زن، شعار “آزادی و صلح” سر دادند.

 در دهه ۱۹۶۰، در کشورهای آسیا و افریقا و آمریکای لاتین جنبشهای آزادی‌بخش شکل گرفته و در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نیز جنبشهای ترقیخواهانه بالا گرفت. در این راستا جنبش رهایی زن نیز اوج و گسترشی چشمگیر یافت.

 در آمریکا و اروپا، زنان علیه سنن و قیود و قوانین مردسالارانه و احکام اسارت بار کلیسایی بپا خواستند. در جنبش زنان موضوعاتی نظیر حق طلاق، حق سقط جنین، تامین شغلی، منع آزار جنسی، کاهش ساعات کار روزانه و غیره مطرح شد.

 این جنبش موفق شد در برخی از این زمینه‌ها پیشروی کند. در تظاهرات هشتم مارس ۱۹۶۹ زنان در دانشگاه برکلی در آمریکا گرد آمدند و علیه جنگ در ویتنام تظاهرات کردند.

 در سال ۱۹۷۵ سازمان ملل متحد، هشتم مارس را به‌عنوان «روز جهانی زن» برسمیت شناخت.

ارسال دیدگاه