انتقال مهدی خزعلی به بند ۲۰۹ اوین و بی خبری از وضعیت جسمی وی

ظهر روز گذشته چند تن از ماموران بند امنیتی ۲۰۹ اوین مهدی خزعلی را که از فرط بی حالی با عصا حرکت می کرد با خود بردند. از وی که امروز ۵۱ روز از اعتصاب غذایش می گذرد هیچ خبری در دست نیست. ….

کلمه:
ظهر روز گذشته چند تن از ماموران بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین مهدی خزعلی را از بند ۳۵۰ زندان اوین خارج کردند. به گزارش خبرنگار کلمه، ظهر روز گذشته چند تن از ماموران بند امنیتی ۲۰۹ اوین مهدی خزعلی را که از فرط بی حالی با عصا حرکت می کرد با خود بردند. از وی که امروز ۵۱ روز از اعتصاب غذایش می گذرد هیچ خبری در دست نیست.

مهدی خزعلی، نویسنده و رزمنده منتقد که بیش از ۵۰ روز پیش بازداشت شده و از همان روز در اعتراض به رفتارهای غیر قانونی ماموران و سیستم قضایی اعتصاب غذا کرده است. در این مدت بارها افراد مختلف از فعالان سیاسی تا سیدمحمد خاتمی و خانواده های شهید باکری و همت و خانم کروبی و بسیاری دوستان و دلسوزان از وی خواسته اند که به اعتصاب خد پایان دهد، اما وی همچنان می گوید که تا شهادت ایستاده ام.

وی در این مدت بارها به بهداری اوین منتقل و یک بار نیز به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد اما همچنان اعتصاب خود را نشکسته است.

ارسال دیدگاه