اصولگرایان: شرکت در انتخابات به معنی تایید رهبری و حکومت است

پنج روز مانده به انتخابات مجلس، نامزدهای اصولگرا می گویند که شرکت در انتخابات به معنای «تایید رهبری و حکومت» است و مشاور رهبر ایران نیز تاکید کرده که در این انتخابات باید «یکپارچگی و شور لازم برای حمایت از نظام مشاهده شود.» …. (دنباله…)

فرزند عبدالفتاح سلطانی: از پدرم خواسته‌اند علیه کانون وکلا و خانم عبادی مصاحبه کند

عبدالفتاح سلطانی، یکی از چند وکیلی است که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد اما با وجود برگزاری دادگاه هنوز حکم قاضی به او ابلاغ نشده است. …. (دنباله…)

“پسر دبیر ما” از خاطرات عمو اروند

آخر در جامعه‌ی دیکتاتورزده‌ی ما، آموزگاری دبستان که ارج و قربی نداشت. اصلن بچه چه قربی داشت تا معلمی او مقرب باشد. حتا دبیران لیسانسیه هم دبیران دیپلمه را تحویل نمی‌گرفتند. …. (دنباله…)

ابوالفضل محققی: «شام آخر» خاطره آخرین شب کرامت‌الله دانشیان و خسرو گلسرخی در زندان جمشیدیه

هرکدام از ما آن شب همراه کرامت و گلسرخی به تپه‌های چیت‌گر رفتیم و در وجود آنها کشته شدیم. صدای هق‌هق گریه از اطاق کوچک گوشه راهرو که مسجد بند بود بگوش می رسید. مهرداد پاک‌زاد بود، ” شیر آهن کوه‌ مردی که تو بودی”. موههای فرفری‌اش را میان دو دست گرفته بود و گریه می کرد …. (دنباله…)

رضا طالبی: از زبان یک ماهی سیاه خیلی خیلی کوچولو

تقدیم به روح  پاک صمد بهرنگی که اوهم سیاه بود و سیاهی بهرنگ است. بهترین رنگها. …. (دنباله…)