استرداد یک انگلیسی متهم به فروش قطعات موشک به ایران به آمریکا

یک بازرگان ۶۵ ساله بازنشسته انگلیسی به نام “کریستف تاپین”، امروز، جمعه، در پی شکست در یک روند قضائی دراز، به آمریکا تحویل داده شد. ….

رادیو فرانسه /  شهلا رستمی
آمریکا این شخص را متهم به فروش باطری های ویژه موشک های زمین به هوا به ایران نموده بود. “کریستف تاپین” به هنگام تحویلش به پلیس های آمریکائی در فرودگاه “هیث رو” ی لندن، این استرداد را شرم آور خواند.
این بازرگان که همواره بر بیگناهی خود تأکید کرده، می گوید در زمانی که رئیس یک شرکت بین المللی ترخیص کالا بوده به دام سرویس های اطلاعاتی آمریکا افتاده است. او می گوید مقصد این باطری ها صنایع اتومبیل سازی هلند و یا یک شرکت نفتی نروژی بوده است. در حالی که مقامات قضائی آمریکا بر این تأکید دارند که این کالا قرار بود از راه هلند به ایران فرستاده شود.

وکلای این فرد می گویند مأموران آمریکائی در لباس نمایندگان یک شرکت صادرات-وارداتی موکل آنها و صادر کنندگان دیگر انگلیسی را گول زده در دام انداخته اند.
مورد این فرد که می تواند به ۳۵ سال زندان محکوم شود بحث بسیاری را در جراید انگلستان برانگیخت وشماری از حقوق دانان طبیعت مزورانه معاهده های استرداد میان انگلستان و آمریکا را زیر پرسش بردند. به گفته آنان، آمریکائی ها به نسبت انگلستان مدارک کمتری را برای تقاضای استرداد یک انگلیسی ارائه می کنند تا انگلستان برای استرداد یک شخص از آمریکا.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.