مصلحی: جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در جریان است

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران می گوید که مخالفان دولت این کشور از جمله “شورای هماهنگی راه سبز امید” به دنبال ایجاد “بستر نافرمانی مدنی” هستند و “جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی” در جریان است. …. (دنباله…)

پلیس تایلند: هدف بمب‌گذاران ایرانی دیپلمات‌های اسرائیلی بودند

پلیس تایلند می گوید ایرانیانی که در رابطه با چند مورد انفجار در تایلند دستگیر شده اند، قصد داشتند دو دیپلمات اسرائیلی را هدف قرار دهند. …. (دنباله…)

نامه مهدی خزعلی از اوین به احمد منتظری

مهدی خزعلی نویسنده منتقد در نامه ای از زندان اوین، به احمد منتظری تاکید کرده است: ظلمی که بر من می‌رود یک از صد برابر ستمی است که بر هم بندی‌های من روا داشته‌اند. …. (دنباله…)

محمد قراگوزلو: “پرویز ثابتی در نقش گوبلز” دورانی یک‌سره سپری شده و بازگشت ناپذیر

آقای ثابتی البته به تاسی از آموزه¬های گوبلز آموخته است که برای تحمیق مخاطب، دروغ را تا می¬تواند زیر آگراندیسمان بگذارد. با این حال او برای طراحی چنین دروغ‌هایی باید نه سی‌وسه سال، بل‌که سیصدوسی سال بعد در VOA حاضر می شد، تا نه فقط هیچ شاهد مرده و زنده¬یی در کار نباشد، بل‌که اساساً به سبک تاریخ نویسی سرشار از دوغ و دوشاب وطنی، همه¬ی حوادث گذشته قلب شده باشد. …. (دنباله…)