“پیروزى اتحاد جماهیر شوروى در جنگ جهانى دوم” نوشته Mario Sousa

در ٩ مى ١٩۴۵ آلمان نازى در برلین در مقابل اتحاد جماهیر شوروى٬ آمریکا٬ انگلستان و فرانسه بدون قید و شرط تسلیم شد. پیروزى در مسکو با شلیک ٣۰ گلوله از ١۰۰۰ توپ مورد ستایش قرار گرفت.
این اداى احترامى بود به پیروزى توده ها بر فاشیسم و به افتخار نیروهاى نظامى اتحاد جماهیر شوروى٬ دریایى و هوایى٬ بخاطر مبارزه قهرمانانه شان. ….

پیروزى اتحاد جماهیر شوروى در جنگ جهانى دوم
مترجم: پیام پرتوى

MARIO SOUSA

چهار سال قبل٬ ژوئن ١٩۴١ ٬ اتحاد جماهیر شوروى مورد حمله بزرگترین ارتش تجاوز گر در تاریخ بشریت قرار  گرفته بود. آلمان نازى بیش از ٨ میلیون نفر سرباز مسلح در اختیار داشت. از میان آنها ۴٬۶ ملیون نفر جهت فتح اتحاد جماهیر شوروى فرستاده شده بودند. نزدیک به یک میلیون از گروههاى کمکى از میان متحدان نازیها ایتالیا٬ رومانى٬ مجارستان و فنلاند و داوطلبان از دیگر کشورهاى اروپایى به کمک آنها آمده بودند. رقم سربازان ارتش تجاوز گر بر علیه اتحاد جماهیر شوروى بالغ با ۵٬۵ میلیون نفر بود. اتحاد جماهیر شوروى٬ که در خلال دهه هاى ١٩٣۰ جهت افزایش تولیدات کشاورزى٬ صنعتى و قدرت دفاعى خویش بشدت کار کرده بود٬ تا ژوئن ١٩۴١ موفق به سازماندهى ارتشى متشکل از پنج میلیون نفر شده بود.

ادامه مطلب را در لینک زیر مطالعه فرمایید:
http://www.lajvar.se/pdf/piroozi-shoravi.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.