فیلم: تئاتر خیابانی در مورد وضعیت زنان

هنرمندی که به تنهایی درد و رنج میلونها زن را فریاد میزند . زبان حال آنایی میشود که حاشیه نشینان نامیده میشوند. کدام وجدان آگاهی میتواند اینهمه ستم زا ببیند اما بی تفاوت باشد. ….

آفرین به این هنرمند که به تنهایی یک نمایش عمیق و جاودا نه ای به جای گذاشته است

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.