پایان کنفرانس «اتحادبرای دموکراسی درایران» در استکهلم

روزدوشنبه، یک روز پس از پایان کنفرانس، رضا طالبی، ازاعضای کمیته ی برگزاری کنفرانس از مرکز اولوف پالمه درگفتگویی با پژواک، نتایج به دست آمده و موافقت نامه ی پایانی امضاء شده توسط شرکت کنندگان را بیان کرد. …. ادامه »

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.