فرزند مهدی کروبی: در قبال دو پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و جنایات کم نظیر کهریزک چه کردید؟

کدام مقام و مسئول دسته پنجمی را به پای میز محاکمه کشاندید تا خلایق به لحاظ ظاهری حداقل حس کنند که حاکمیت برای شعور آنان احترامی قائل است؟

سحام نیوز:
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در بخشی از مطلبی که در سایت خود با عنوان “میان ماه من تاماه گردون …” نوشته، آورده است: “شاید از منظر ما ایرانی ها که قبح دروغ، سخن کذب و سوء استفاده های مالی از بیت المال در میان بخش قابل توجهی از حاکمان مان به عنوان اصلی لایتغیر درآمده و از بد حادثه بعد از انتشار و افشای گزینشی آن، رسیدگی قضایی پیش از آغاز به بهانه حفظ نظام مختومه یا فلج می گردد، رفتار جوامع آزاد مبتنی بر قانون کمی عجیب به نظر برسد.”

به گزارش سحام، این استاد دانشگاه در پایان یادداشت خود می نویسد: “با خود فکر می کردم از صاحب منسبان کشوری که حکومت خود را ام القرای جهان اسلام می نامند و بهار عربی را به اشتباه الگویی از مدینه فاضله خود می دانند بپرسم که در قبال تنها دو پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و جنایات کم نظیر کهریزک چه کردید؟ کدام مقام و مسئول دسته پنجمی را به پای میز محاکمه کشاندید تا خلایق به لحاظ ظاهری حداقل حس کنند که حاکمیت برای شعور آنان احترامی قائل است ؟ آیا الگوی حاضر به استثنای بشار اسد در حال سقوط در میان نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان خریداری دارد؟”

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
نقل است که سید قطب عالم مصری اخوان المسلمین همان که به سبب بازنگری در تأثیر اصول‌گرایی اسلامی بر تحولات اجتماعی و سیاسی شهرت خاصی یافت و سر سبز خود را در دفاع از عقایدش بر دار دید، در بازگشت از سفری به اروپا گفته بود که در آنجا اسلام را دیدم اما مسلم ندیدم و وقتی به قاهره بازگشتم، مسلم دیدم، اما اسلام ندیدم. استعفای وزیر انرژی انگلستان کرس هیون موجب شد تا چند خطی در این باب بنویسم و قضاوت در باب وضعیت اسفبار کشور خود را در دهه دوم قرن بیست یکم به وجدان افراد، فارغ از تعلق به هر جریان سیاسی واگذار کنم.

آقای هیون دو روز قبل در قبال اتهامی که دادستان عمومی علیه وی در دادگاه طرح کرد، مجبور به استعفا شد و بازگشت اش به کابینه منوط به صدور حکم برائت از دادگاه گردید. این سوال مطرح است که مگر وی مرتکب چه بزه ای شده که باید چنین هزینه ای بپردازد؟ در پاسخ می خوانیم که جناب وزیر مستعفی انرژی در سال ۲۰۰۳ مرتکب تخلف سرعت غیر مجاز شده و به دروغ همسر سابقش را بعنوان راننده متخلف معرفی کرده است. هماهنگی او و همسرش که در آن زمان مسئولیت تخلف رانندگی را بر عهده گرفته بود موجب پیگیری قضایی علیه این دو شده است. این قبیل پرونده ها که بار تخلف را بر عهده متخلف صرف نظر از جایگاه سیاسی وی می گذارد در جوامع دموکراتیک امری عادی و به کرات دیده شده است. در حقیقت استقلال قضایی و جایگاه حقوق در مناسبات کشور در این جوامع معنا و مفهوم می یابد. در عمل نیز شاهد ایم که دروغ و سوء استفاده از موقعیت گناه نابخشودنی برای سیاستمداران به شمار می آید و بعد از افشای رسوایی، دستگاه مستقل قضایی به موضوع ورود کرده و مرتکب را فارغ از پست و مقام اش به پای میز عدالت می کشاند. شاید از منظر ما ایرانی ها که قبح دروغ، سخن کذب و سوء استفاده های مالی از بیت المال در میان بخش قابل توجهی از حاکمان مان به عنوان اصلی لایتغیر درآمده و از بد حادثه بعد از انتشار و افشای گزینشی آن، رسیدگی قضایی پیش از آغاز به بهانه حفظ نظام مختومه یا فلج می گردد، رفتار جوامع آزاد مبتنی بر قانون کمی عجیب به نظر برسد.

با خود فکر می کردم از صاحب منسبان کشوری که حکومت خود را ام القرای جهان اسلام می نامند و بهار عربی را به اشتباه الگویی از مدینه فاضله خود می دانند بپرسم که در قبال تنها دو پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی و جنایات کم نظیر کهریزک چه کردید؟ کدام مقام و مسئول دسته پنجمی را به پای میز محاکمه کشاندید تا خلایق به لحاظ ظاهری حداقل حس کنند که حاکمیت برای شعور آنان احترامی قائل است ؟ آیا الگوی حاضر به استثنای بشار اسد در حال سقوط در میان نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان خریداری دارد؟

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.