“مادران عزادار” شعری از عسگر آهنین

توفان برف وزیدن گرفته است  /  باید برای سروهای جوان  /  در فکر حجله بستن باشیم…..

مادران عزادار

توفان برف وزیدن گرفته است
باید برای سروهای جوان
در فکر حجله بستن باشیم
این فصل،

- فصل مادران سیه پوش است.

عسگر آهنین/ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۲


madar-azadar

(مجسمه مادر عزادار و فرزند کشته شده اش از کته کُلویتس)

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.