اسماعیل هوشیار: جنگ طلبان خوش نشین!

مبتکرشعارنفرت انگیز ” جنگ یک نعمت الهی است ” شخص ابله و منفورخمینی بود. همان جنگی که ۸ سال بیهوده و ابلهانه ازطرف خمینی برای فتح کربلا و قدس ادامه داشت و قیمت خونین آن را هم مردم ایران دادند! این روزها تکرار مجدد همان شعارتوسط فرزندان معنوی خمینی درتبلیغ جنگ؛ تبدیل به سوژه داغی شده است……

 

این مطلب برای فصل نامه زمستانی توشه نوشته شد.

مبتکرشعارنفرت انگیز ” جنگ یک نعمت الهی است ” شخص ابله و منفورخمینی بود. همان جنگی که ۸ سال بیهوده و ابلهانه ازطرف خمینی برای فتح کربلا و قدس ادامه داشت و قیمت خونین آن را هم مردم ایران دادند! این روزها تکرار مجدد همان شعارتوسط فرزندان معنوی خمینی درتبلیغ جنگ؛ تبدیل به سوژه داغی شده است. این سوژه داغ قبلا هم به آن دمیده شده بود . پرواضح است که موضعگیریهای متفاوت دراین زمینه دخالت موثری درشروع ویادرجلوگیری جنگ ندارد . جنگی که درهرشرایطی و با هرتوجیهی رنگش خاکستری نیست و بوی خون میدهد . جنگی که قیمت اصلی آن را مردم میدهند . جنگ به عنوان عملی احمقانه و ضد انسانی ، درهرشرایطی بدترین گزینه است و البته کم هزینه برای حاکمان ….!
 
 موضوع درخواستهای کمک و شروع جنگ از طرف خوش نشینان خارجه نشین جاکش اوج تازه ایی گرفته است . سوالی برایم مطرح شد و اینکه چرا دولت امریکا سفارت مجازی درجایی باز میکند که مزاجش میزان نیست ؟ و این درخواست کمک و شروع جنگ از طرف خوش نشینان خارجه نشین معلوم نیست مزاجی است و یا مجازی !؟
 همینطوری شد که دوباره گفتم نیشی بزنم به این بچه آخوندای بی عمامه خواهان جنگ و بمب و کمک و مزاج….که مثل شیپورچی کارتون پسرشجاع و پدرپسرشجاع درشیپورشان می دمند !
 
کاش این جماعت شعورش را محک میزد و چنین درخواستهایی را کمی بیشترراجع بهش میفهمید که ناشی از مزاج است و یا طینتش همین است ؟ البته که دمیدن به شیپورجنگ و رمیدن به سمت کمک گرفتن از امریکا و اینا ؛ فقط جنبه مزاجی دارد یعنی کسانی که خواهان جنگ هستند با بوی خون و باروت نعشه میشوند و لذت میبرند .
 این جماعت آنقدروضع مزاجی اش به هم ریخته ؛ که قدرت تشخیص سیاسی اش بد جوری قاط زده است . شاید هم اساسا نباید از این اسکولها انتظارفهمیدن داشت که سرسوزنی ازکمکهای غربی درهیچ مقطع تاریخی به منافع مردم ایران ربطی نداشته است . فقط کمی از جنگ بگویم . جنگ یک لفظ مجازی نیست . در دنیای مجازی میشود حرافی کرد و جنگید و اینا….ولی جنگی که شما خواهان هستید با روحیه ترسوی تان عمرا جور درآید . کسی که خواهان جنگ است بهتر است تجربه جنگ واقعی را داشته باشد. باید بداند که موشک و راکت و بمب و ……خون و پوست و گوشت را میدوزد . صحنه جنگ واقعی با TV و فیس بوک و سایت و حرف مفت زدن خیلی فرق دارد !
 
تمام کسانی که از دنیای مجازی با وضع خراب مزاجی ؛ خواهان جنگی واقعی هستند اندازه داشتن چنین تجربیات تلخی نیستند . بنابراین این عشوه های شتری برای هرانتری ؛ بار منفی و ضد انسانی دارد و فراموش نشدنی ! کاش آخوندهای خارجه نشین خواهان جنگ هم مثل آخوندهای حاکم و دولت امریکا تکلیفش را با ملت ما یکسره میکرد و اینطور با سرنوشت ملتی بازی نمیکرد و برای رژیم جنایت کار اسلامی  مشروعییت نمی خرید. کاش حداقل میفهمیدند که جنگ واقعی یعنی چه ؟ کاش برای یک بارهم که شده مزه بمب و موشک واقعی را میتوانستند تجربه کنند تا ببینم باز هم از جنگ و درخواست کمک از تانو میتوانند دفاع کنند یا نه !؟

خوب لابد تا حالا فهمیدید که خرسه رمالی می کرد، و جن زیر عبای ملا رفته بود… از تئاتر های بسیار معنی دار دوران پیش از ۵۷ ثبت شد ؟ آنهایی که ندیده اند حتما ببینند .

به بخش دوازده در باره زندگی فیل توجه کنید… زندگی اش را مشتی رمال و ملا به چه روزی انداخته اند… نام خودش را هم دیگر بیاد نمی آورد..

دیگه کارش زاره… میخواد سجل بگیره….

 کسانی‌ که امروز در صدای آمریکا، بی‌‌بی‌سی، رادیو فردا و جای جای جهان کماکان مشغول زدن به طبل جنگ هستند. یادشان باشد که فهم و شعورانسانی به‌ مدارک روشنفکری و دکترا احتیاج ندارد . انسان باشید ! کسانی که فقط آتش بیاران این حماقت تاریخی هستند درهرمقام و اندازه ای فراموش نمیشوند .
 
فیگاروی فرانسوی درمطلبی پس از یادآوری سخنان رهبران اسرائیل در مورد حملۀ نظامی به ایران و انجام مانورهای ارتش این کشور در داخل اسرائیل و در ایتالیا می نویسد اگر هم اسرائیل تصمیم به این حمله بگیرد، پشتیبانی آمریکا از این حمله “مجهول بزرگ” در این قضیه است.
 
لیبراسیون می نویسد به همین دلیل و به گفتۀ شبکۀ تلویزیونی سی.ان.ان. پس از این جواب “مبهم”، سرویس های اطلاعاتی آمریکا با توجه و دقتی “مضاعف” تدارک هر گونه حملۀ احتمالی را دنبال می کنند.
 
لاکروا هم می نویسد احتمال دارد که در پی انتشار گزارش پروندۀ هسته ای ایران بار دیگر همه چیز در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد و به تصویب پنجمین قطعنامۀ این شورا در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران و اعمال مجازات های بیشتری علیه تهران بیانجامد.

دادن فرصتی دیگر به ایران تا ماه مارس سال آینده از سوی شورای امنیت، گزینۀ دیگری است که “لاکروا” از آن یاد می کند.
 
این مواضع نشان میدهد که بخش عمده این دود و دم جنگی درکادر جنگ روانی و تبلیغاتی باید دیده شود. سیاستهای غرب مثل همیشه بدون ذره ای رنگ و بوی انسانی مشغول است و خیلی ها طینت واقعی خودشان را دراین فرصتها نشان میدهند . تنها جنبه مثبت داستان همین است که دستها و ذهنهای بیشتری رو میشود و البته مارمولکهایی که رفته اند زیر حصیر و سکوت کرده اند هم دیدنی هستند !
 
اسماعیل هوشیار
۱۹٫آبان.۱۳۹۰
۱۰٫نوامبر.۲۰۱۱

hoshyaresmaeil@yahoo.com
www.tipf.info

ارسال دیدگاه