طرح شماری از سناتورهای آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران

شماری از اعضای پر نفوذ کنگرۀ آمریکا در نظر دارند طرحی را برای تشدید و گسترش تحریم ها علیه ایران به تصویب برسانند

 

رادیو فرانسه /  فواد روستائی
سناتور “ریچارد شلبی”، از حزب جمهوری خواه، گفت تصویب این قانون در کنگرۀ آمریکا به مثابه ارسال پیامی محکم و روشن به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از نظر این سناتور آمریکائی پیام محکم و روشن این قانون “فراخواندن تهران به دست برداشتن از تلاش برای تولید سلاح هسته ای و کمک به گسترش تروریسم” در جهان است.

شماری از اعضای پر نفوذ کنگرۀ آمریکا که از سرسختی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فعالیت های هسته ای این کشور سرخورده و مأیوس شده اند، در نظر دارند طرحی را برای تشدید و گسترش تحریم ها و مجازات های سیاسی و اقتصادی علیه این کشور به تصویب قوۀ مقننۀ آمریکا برسانند.

“تیم جانسون”*، رئیس دموکرات کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا، و سناتور جمهوریخواه “ریچارد شلبی”*، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، دیروز (دوشنبه) اعلام کردند که طرحی را زیر عنوان “مجازات های ایران، قانون پاسخگوئی و حقوق بشر” در این کمیسیون به رأی خواهند گذاشت.
سناتور “تیم جانسون” گفت ادامۀ خودداری جمهوری اسلامی ایران از عمل به تعهدات بین المللی این کشور و امتناع تهران از شفاف سازی برنامۀ هسته ای خویش، منزوی ساختن بیشتر جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن را ضروری می سازد.
سناتور “ریچارد شلبی” نیز به نوبۀ خود گفت تصویب این قانون در کنگرۀ آمریکا به مثابه ارسال پیامی محکم و روشن به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از نظر این سناتور آمریکا پیام محکم و روشن این قانون “فراخواندن تهران به دست برداشتن از تلاش برای تولید سلاح هسته ای و کمک به گسترش تروریسم” در جهان است.

طرح پیشنهادی کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا مجازات ها و تحریم های موجود علیه ایران را به شخصیت های حقیقی و حقوقی (افراد و مؤسسات) بیشتری که با ایران داد و ستد کرده و به این کشور در پیشبرد فعالیت های هسته ای یاری می رسانند تسری می دهد.
تشدید تحریم ها در ارتباط با افراد و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از دیگر موارد این طرح است.

*Tim Johnson
*Richard Shelby

ارسال دیدگاه