اعتصاب عمومی در بلژیک همزمان با نشست سران اتحادیه اروپا

اتحادیه های کارگری بلژیک با دست زدن به یک اعتصاب عمومی سراسری در روز دوشنبه ، که گفته می شود در بیست سال اخیر بی سابقه بوده است ، بخش اعظم سیستم حمل ونقل این کشور را به حالت فلج درآوردند….

 

سایت خبری جنبش خرداد: 
اعتراضات امروز علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت  انجام گرفته است . بدین ترتیب نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در حالی امروز در بروکسل  برگزار شد که مسافرت تعداد زیادی از سیاستمداران و روزنامه نگاران ، که خود را برای حضور در این اجلاس آماده کرده بودند ، با مشکلات فراوانی روبرو گردید.

 به گزارش رویترز همچنین بسیاری از مدارس و مغازه ها تعطیل شده وخط تولید کارخانه های آودی و ولو نیز از حرکت باز ماندند . یکی ازمهمترین فرودگاه های بلژیک، که بخش مهمی از پروازهای ارزان قیمت ازآن طریق صورت می گیرد، مجبور شد تمامی پروازهای خود را خط زند. اعمال سیاست ریاضت اقتصادی از سوی دولت الیو دی روپه براساس انجام درخواست کمسیون اروپا ست که کاهش بودجه و دقت در برنامه ریزی های اقتصادی را برای کشورهای عضودر نظر گرفته است.

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مهار بحران حوزه یورو ، برای کاهش بدهی های خود ، به کاهش بودجه سالانه در کشورهای خود رو آورده و بار بحران را بردوش مردم می افکنند . بی دلیل نیست که چنین سیاستهائی منجر به خشم گسترده مردم بلزیک شده است .

ارسال دیدگاه