کپرنشینان ۴۹ چشم انتظار امکانات اولیه زندگی

این مردمان کم توقع و ساده زیست که در کپرها و خانه هایی به سبک مردمان چند قرن پیش زندگی می کنند، پس از دو دهه بی توجهی، همچنان منتظر رسیدگی مسوولان هستند؛ شاید گوش شنوایی صدای محرومیتشان را بشنود و لبیک گوید!
کوهستان نشینان ساکن روستای ۴۹ درگز که اکثراً دامدار هستند، بیش از ۲۰ سال پیش در منطقه ای در ۵۰ کیلومتری شمال غربی شهر بندرعباس و ۳۵ کیلومتری جنوبی ترین نقطه بخش فین ساکن شده اند؛ این مردمان کم توقع و ساده زیست که در کپرها و خانه هایی به سبک مردمان چند قرن پیش زندگی می کنند، پس از دو دهه بی توجهی، همچنان منتظر رسیدگی مسوولان هستند؛ شاید گوش شنوایی صدای محرومیتشان را بشنود و لبیک گوید!

عکس ها از امیرحسین خورگویی / ایسنا

————————————————————–
منبع: هرمزگان نیوز
http://www.hormozgannews.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.