آزادی شریف ساعد پناه و مظفر فلاحی و بازداشت شیث امانی

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در باره آزادی شریف ساعد پناه و مظفر فلاحی و بازداشت شیث امانی

با خبر شدیم ضمن ازادی دو نفر از اعضای اتحادیه آزاد کارگرن ایران شیث امانی یکی دیگر از اعضای این اتحادیه بازداشت شده است

روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۰ زمانی که مطلع شدیم با قرار ۸۰ میلیونی دو نفر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از زندان آزاد شده اند خوشحال اما این خوشحالی دوام نیاورد و با شنیدن خبر بازداشت شیث امانی دیگر عضو این اتحادیه نگرانی از بابت دستگیری فعالین کارگری مضاعف شد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز خرسندی از آزادی شریف ساعد پناه و مظفر فلاحی بازداشت شیث امانی را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر این فعال کارگری می باشد

با امید به گسترش صلح و عدالت در جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

ارسال دیدگاه