رضا طالبی: اولین نامه و پاسخ سید علی خامنه ای به نامه شانزدهم محمد نوری زاد

نامه هایی که فرستادید به همه متاسفانه برادران بسیجی بیت و اوین تمام اد-لیست (لیست دوستان) را گرفته و با یاهو (ع) به همه فرستادند که یکی هم بنده هستم که در اد- لیست هر واقف بالله می باشم لذا نخواستم دل شما را بشکنم و برای خودهم نامه نوشتم. هاشمی را هم انجور فیتیله پیچش کرده ایم که دیگر جرئت نامه نوشتن برای آزادی دخترش را ندارد چه برسد بخواهد از بنده عظمی هم انتقاد کند

محضر مبارک زندانی در بند عالیه بنده
کلاغی را دیدم، این پرنده ی میمان دیربازی است که از زمان حضرت نوح (مد ظله العالی و علیه السلام) با بشر همکاری متقابلی داشته است.بعد از حضرت نوح (علیه اسلام و صلوات الله علیه) که حکومت عالیه بنده شروع شد توانستیم در راستای سیاست های بلند مدت و چشم انداز ۲۸۰۰ ساله خود استفاده بهینه ای از این بسیجی ولایت مدار روسیاه به عمل آوریم. این کلاغ ما دم هرپنجره ای می نشیند و پیام انقلاب اسلامی را رسانده و پیام های جریان فتنه و دشمنان اسلام و مسلمین را برای بنده معظم لی ،می آورد.هنگامی که کلاغ اولی روی به کلاغ دومی(دامت برکاته) می کند و می گوید: این آقای نوری زاد که این طور حرف میزند و ماشالله قلم می زند به خدمت ساحت مقدسه ! ممکن است روزی تغییر مسیر دهد و علیه ساحت عظمی قلم بزند و فتنه وار از راه یک طرفه ولایت دور شود؟

آن مردی را که دیدی دندان نداشت نمونه ای از این مردم نادان و ولایت مدار می باشد و چون خود میدانید مقام عظمی به علت اینکه جز دانشمندان هسته هست نمی تواند پیاده بگردد چون ممکن است فریفتگان غرب بمبی چیزی علیه شخص عالیه بکارگیرند و درست است که ناوب برحق هستیم و با فوتی تروزگر ملعون را نیست می کنیم اما دورو بری ها مجروح میشوند و قلب ملتمسین دربار اندوهگین میشود.خوب اما گفتم با چرخبالی که بر سر همان محلی که شما پیاده می رفتید گشتی می زدم پیرمردی را دیدیم با دندانهای طلا که در صفحه ۱۳۶۸ رساله خودم(مدظلی العالی) و صفحه ۱۳۵۷ حضرت امام (رضوان الله تعال علیه) توضیح داده ایم البته در رساله شریعتمداری نامرد این نکته نیامده است.

حال بگذریم آن مرد فتنه گر نه با لهجه خراسانی بلکه با زبان ترکی آنهم تبریزی (البته من مشهدی هستم) داشت آهنگ پنجره دن داش گلیر آی بری باخ بری باخ (از پنجره سنگ می آید جلو را نگاه کن جلو را) را میخواند و اشاره به چرخبال ما می کرد و فکر می کرد من مشهدی ام و ترکی نمی فهمم و به چرخبال میگفت داش (سنگ) و این چرخبالی که با تلاش متخصصین داخلی و کارواش متخصصین چینی ساخته شده است را به سنگی که از پنجره (آسمان تحت نفوذ ما) می آید تشبیهی که اگر شیخ الشعرای دربار ما علی معلم می گفت با لگد حسینیان (علیه السلام) مواجه میشد و دخترک با اینکه شیر یارانه ای را خورده بود که بعدا طبق آزمایشات موسسه علمی و پژوهشی امام خمینی (رضوان اللع تعالی علیه) فهمیده شد به سن تکلیف رسیده است رقص کنان بود و در حال اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی از مردم بی نوا بود؛ لذا دستور دادیم دندانهای آن مرد را بر حسب کینه ای که از این تبریزیان و خیابانی و ستارخان داشتم کنده و در حساب ذخیره ارزی قرار دهند تا با سودش به برادر و دوستمان جناب اسد کمک نماییم تا مرزهای انقلاب اسلامی را گسترش داده و از آن محافظت کنند و امر فرمودیم تا مجتبی موهای دخترک بی دین را در راستای طرح عفاف بتراشد و ضمیمه ریش معظم ما بنماید. و بعد از آن بود که مرد مزبور را آسمیله کردیم و چفیه ای نیز به گردنش انداختیم تا در جهت رشد تولید ناخالص ملی مارا یاری دهد. و دو سه تا از آن دندانهای طلای را هم دادیم به کلاغان تا قارقار نکنند و نگویند ایرانیان پشت در خانه تان آقا نشسته است به پیشوازش بروید و ملت عظیم ومیلیونی را در روزی خارج از ۲۲ بهمن و حماسه دی به خیابانها بریزند.

آن عامل جریان انحرافی را که شما دیدید که خبرهای فقط فارسی که در راستای سیاست راسیستی ما جمع آوری می کرد از اخبار نادرست دشمنان ما افسرده نشده است و او با شنیدن اخبار اندوهگین بیت عظیم ما که مجبور می شویم خانم مجتبی را بفرستیم انگلیس تا آنجا در غربت و دور از وطن وضع حمل کند و نائبان بر حق امام زمان را افزایش دهد اندوهگین شده است لذا به او دستور دادیم این اخبار ناراحت کننده مانند صدقات ۳۰۰۰ میلیاردی ما و.. را جمع اوری نکند و اخبار مسرت بخش یارانه ها و حضور میلیونی مردم در انتخابات و منبر بوسی بیت عظیم الشان بنده را نشر دهد تا مردم و خودش هرچه بیشتر شاد شوند.

زندانی عزیز
کشورما چون چهارفصل است هم بهاردارد و هم خزان اما کشورهای بحرین و تونس و مصرولیبی بنا به گزارشات سازمان هواشناسی ما که از طریق امدادهای غیبی ساپورت خبری میشود فقط بهار دارند و شرایط آب و هوایی انها ایجاب میکند ولی سوریه طوریست و در منطقه ای قرا گرفته که بهار ندارد و همیشه خزان و زمستان است لذا ما کاری با مصر وبقیه نداشتیم و اسلحه ها و امدادهای غیبی را فرستادیم روسیه تا عوامل ضد محیط زیست اقلیم سوریه را تغییر ندهند چون مردم آنجا به آب و هوای بهاری عادت ندارند. در کشور ما نیز همانطور که گفتم چهار فصل است که بهارش ظهور میلیونی و حتی میلیاردی مردم در ۲۲ بهمن و نمازهای جمعه من (نه هاشمی)، تابستانش کوره گرم و سالم انتخابات تریلیونی ، و جشن های ۲۵۰۰ ساله کهریزکی و بهشت وپاییزش کاهش نرخ سود برخی از بانکهای سوییس که غم را به بیت عظمی که بیت الله حرام عاشقان و سالکان است و زمستانش شوی تبلیغاتی موسوی و کروبی و قیام خرداد آذربایجان وخودآویزی های خودجوش و داوطلبانه در وکیل آباد مشهد است.

همایش بیداری اسلامی را هم بگذار توضیح بدهم مثل اینکه در اوین برای شما مبلغین پیام ولایت توضیح نداده اند اسلام خواب بود یکبار ما صبح زود که وقت بیداریست بیدارش کردم آنهم در ۵۷ بعد یک قرص خواب خفن دیازپامی به او دادیم تا استراحت کند که دوباره سر موقع کشورهای تونس و مصر و لیبی بیدارش کردند اما حرکت و جنبش در ایران و سوریه نگذاشتند اسلام خوب بخوابد و وقتی داشت چشماش گرم میشد خواستند اسلام مارابیدار کنند لذا ما هم گفتیم مقابله کنند تا برادر من اسلام خوب بخوابد و جان بگیرد.

کلاغ بازهم به کلاغ بغلی گفت حاجی میخواهی بدانی این کشورها چرابیدار شدند: چون رهبری آنها از جانب خداوند و نائب بر حق امام زمان نیست و مملکت خرزوخانی اداره نمیشود،نظام آنها استبدادیست و نظام ما دادیست و به هرکسی یک چیزی میدهد به مردم یارانه به دول غربی باج و به روس و چین نفت،نظامیان انها ولایی نیستند و هنگتم رزمایش از رمز یا مبارک و یا عبداباسط و یا نوال الزغبی استفاده می کنند ولی نظامیان ما از رمزهای ولایی و بیتی استفاده میکند،نظام انها جوابگوی قانون نیست ولی نظام ما همیشه جواب قانون را با مشت کوبنده میدهد، آنها اموال مردم را غارت میکنند ولی ما غارت میکنیم تا اموال مردم غارت نشود،اعدام میکنیم زیرا این اختیار را خدا داده است تا برای حفظ اکولوژیک محیط و عدم ایجاد بهار کاذب تولیدکنندگان دی اکسید کربن کم شود دیدید که هیچ فرقی هم نمی کند دوست یا دشمن را معدوم میکنیم یا در زندانهایی می اندازیم تا دی اکسید کربن جذب گردوهای حیات گشت زندان شود البته تا انجا که بتواند دی اکسید کربن از طریق نامه های شما و کلیپ های خفیه زندان رجایی شهر به بیرون البته توسط امدادهای غیبی رخنه کند.

بعد این مملکت کهن از اولش اینگونه بوده است همش را هم گردن بنده نیاندازید زیرا بنده دارم با اعدام افراد تعداد را به ۳۱۳ نفر کاهش می دهم تا قیام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از طریق ما انجام شود نه جریان انحرافی. این ملک از روز اول محکوم به حکام فاشیست و نژادپرست و جلاد بوده است و بنده نیز با خود عهد کرده ام راه گذشتگان را بروم اما فاشیست و جلاد و راسیست به من نگویند. در ایران هم آزادی بیان هست و هرکسی میتواند الله اکبر یا الفاظ ملعونه و کفرگون بگوید ولی آزادی پس از بیان مربوط به تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و خبرگان هست و همه واقفند که بنده عظمی هیچ دخالتی در کار آنها و مردم ندارم زیرا معتقد به دموکراسی محض هستم.
نامه هایی که فرستادید به همه متاسفانه برادران بسیجی بیت و اوین تمام اد-لیست (لیست دوستان) را گرفته و با یاهو (ع) به همه فرستادند که یکی هم بنده هستم که در اد- لیست هر واقف بالله می باشم لذا نخواستم دل شما را بشکنم و برای خودهم نامه نوشتم. هاشمی را هم انجور فیتیله پیچش کرده ایم که دیگر جرئت نامه نوشتن برای آزادی دخترش را ندارد چه برسد بخواهد از بنده عظمی هم انتقاد کند.

آن مردمی که می گویید کجا هستند اگر واقعا حضور دارند بیآیند رسانه ملی و در یک فضای باز وگفتمان سیاسی با این خادم ملت حرف بزنند.در انتخابات هم چون ما به رای مردم احترام میگذاریم صندوقهارا باز نمی کنیم چون رای مردم محترم و مخفیست و خودمان چون از بین مردم هستیم با توجه به غالبه فکری جامعه رای را مینویسیم و کاغذ پاره های اعطایی مردم را جهت کمبود به صنعت بازیافت و کاهش مصرف انرژی اتمی خمیر نموده و در تاسیسات نطنز و غیره که محرمانه است استفاده می کنیم.
اسم کیخسرو پورناظری مطرب و جمشید چالنگی ضد ولایت را هم نیاور که بنده نه تنها عین آنها نیستم بلکه بدتر هم هستم / بشنوید تا چشتان در آید.

صدای آن پیرمرد بعد از کشیئن ئندانش بسیار جالب ود که میگفت (البته کلاغها گفتند):
پنجره دن داش گلیر آی بری باخ بری باخ
خومار گوزدن یاش گلیر // //
سنی منه وئرسلر // //
الله دا خوش گلیر // //

یعنی:
از پنجره سنگ می آید آی جلورا نگاه کن جلورا
از چشم خمار اشک می تراود // //
اگر تو را به من بدهند // //
خداهم خوشش می آید // //

با توجه به بیت بالا که استاد دربارمان جناب علی معلم العلما ترجمه کرد منظور از سنگ دشمنان اسلام و فتنه گران هست که شاعر برای احتیاط بنده نگاه به جلو را پیشنهاد می دهد.شاعر اشک حالات خماری بنده که برای سودها یکم بانک سوییس گریه می کنم اشارت دارد و باز هم نگاه به جلو را پیشنهاد میکند تا مواظب دشمنانم که در بیت دیدم میزنند باشم. شاعر در مصرع سوم و چهارم میگوید که اگر تورا به من بدهند منظورش شما و امثال شما که خدا به من داد و همه را جهت حفظ از بلایای طبیعی ساخته شده دشمنان در سلولها و امیبهای حکومتی به صورت تر و تمیز نگهداری می کنیم. و باز هم اشاره دارد که جلوتر را ببینم و چشم انداز ۲۸۰۰ ساله را گسترش دهم.

بیا عکسهای آلبومت را هم پس بگیر که هرجا من حضور داشتم به علت نور چهره تمامی عکس سیاه شده است لذا دستوردادم برای اینکه بتوانی در کنکور قبول شوی عکسهایت را همگی سیاه کنند تا دیگران فکر کنند که همیشه با رهیری (مدظلی العالی) عکس گرفتید.نکته آخر اگر زیاد گیر بدهید می گویم نامه هایت را حسین شریعتمداری بنویسد. همانطور که بنده عظمی دادم این نامه را خائن و ملعون به وطن رضا طالبی نوشت.

والسلام
سید علی حسینی خامنه ای

نویسنده: رضا طالبی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.