۸۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند

یک کارشناس مسائل کارگرى اعلام کرده است که بیش از ۸۰ درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر گذران زندگى مى‌کنند

خبرگزاری هرانا:
به گزارش ایلنا، محمدرضا عمادى ضمن اشاره به افزایش بى‌رویه نرخ خط فقر در کلان شهرهاى کشور تصریح کرد: با توجه به این که نرخ خط فقر در کلان شهرهاى کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است، بیش از ۸۰ درصد از کارگران فعال در واحدهاى تولیدى حداقل دستمزد مصوب شوراى عالى کار را دریافت مى‌کنند. او نابرابرى‌ها در توزیع امکانات را موجب افزایش نرخ خط فقر اعلام کرد و افزود: ‌ پیش بینى مى‌شود تا پایان سال جارى نرخ خط فقر روندى صعودى به خود بگیرد.

عمادى، از افزایش تعداد واحدهاى بحرانى در کشور خبر داد و افزود: ‌همزمان با اجراى قانون هدفمندى یارانه‌ها به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهاى تولیدى کشور با بحران مواجه شده‌اند. این کارشناس کارگرى، خواستار افزایش سیاست هاى حمایتى دولت از کارگران شد و گفت: به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهاى تولیدى از ابتداى سال جارى تا کنون تعداد زیادى از کارگران از واحدهاى تولیدى اخراج شده‌اند.
او تصریح کرد: افزایش حقوق تاثیرى بر قدرت خرید ندارد و کارگران نیز این موضوع را پذیرفته اند که با افزایش حقوق نمى توان قدرت خرید کسب کرد زیرا تورم رشد خواهد کرد.

این کارشناس کارگرى، افزود: کمک هاى غیر نقدى دولت مانند کاهش هزینه بیمه و کاهش هزینه مالیات و از سوى دیگر پرداخت کالا به کارگران بهتر از کمک نقدى است و این طرح بارها در جلسات مطرح شده امابه نتیجه نرسیده است

ارسال دیدگاه