دکترای افتخاری برای احمدی نژاد در کوبا

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران در ادامه سفرش به چهار کشور آمریکای لاتین بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی وارد هاوانا پایتخت کوبا شد (دنباله…)

سمیر امین: لیبرالیسم نو چیست؟

مجله آکتوئل مارکس در صدد بر آمد، بحثی را با مطرح کردن پرسش های بسیار ساده و مستقیم با گروهی از متفکرین و فیلسوفانآغاز کند. این پرسش ها به طبیعت لیبرالیسم نو و ارتباط آن با سرمایه داری و امپریالیسم، الهام های تئوریک، تضادها و امکان های فرارفت مربوط اند … (دنباله…)