تصاویری از قله “لج ور”

قله “لج ور” حدود ۳۰ کیلومتری جنوب غرب اراک می باشد و یکی از قله های مورد توجه سنگ نوردان ایران است ….

کوه  “لج ور” در جنوب غرب شهرستان اراک و در مجاورت روستای اسکان قرار گرفته. که ارتفاع قلهٔ آن در حدود ۲۸۰۰ متر است و دیواره‌ای با ارتفاع تقریبی ۳۵۰ متر که به سومین دیواره ایران شهرت یافته. سنگ‌های این کوه غالبآ از جنس سنگ خارا بوده، به طوری که مسیر صعود به قلهٔ این کوه را با دشواری همراه می‌سازد.

lajvar1
شازند – کوه لج ور – عکاس: حسین البرزی

lajvar2

lajvar3

lajvar4

lajvar5


 1. ۱ دیدگاه برای “تصاویری از قله “لج ور””

 2. توسط سید موسی عثمان هستی سردبیر ماهنامۀ طنزی وانتقادی بینام در تورنتوی ایالت آنتریوی کانادا در ۲۴ دی ۱۳۹۳ | پاسخ

  دوست عزیز سردبیر نشریه طنزقلم من روی سایت وزین شمارامی بوسه بازهم می بوسه من ایمیل “مجله شارلی ابدو” رانداشتم شمارازحمت دادم بعدازپزیرفتن سلام ،این نوشته زیرا به دفتر”مجله شارلی ابدو” بفرستیدقبل ازاینکه دیرشودویاایمل وآدرس دفتر”مجله شارلی ابدو”به من ارسال کنیدکه من به کمک شمادرتماس شوم وابرازهمدردی ماهنامۀ طنزی وانتقادی بینام در تورنتوی ایالت آنتریوی کانادابا”مجله شارلی ابدو”کرده باشد وهم اگرلازم ببیند درسایت وزین خودبه زبان المانی ویا به زبانی که نشرات دارید به نشربرسانید این نوشته درسایت های افغانی به نشررسیده بااحترام کوچک شما سید موسی عثمان هستی سردبیر ماهنامۀ طنزی وانتقادی بینام در تورنتوی ایالت آنتریوی کانادا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سید موسی عثمان هستی سردبیر ماهنامۀ طنزی وانتقادی بینام در تورنتوی ایالت آنتریوی کانادا

  « کارتونی که ویشواجیوتی گاش به یاد دوست وهمکارفرانسوی اش تینوکشیده است»

  من کشته نشده ام ودرقاموس زندگی من کلمۀ مرگ نیست
  من آن نشترآزادی بودم که خود می دانم
  به عمرم خود کُند نگشتم که خود می دانم
  توزکید زندگی افرطی ها مگرنمی دانی؟
  اگرنمی دانی توبه صخرۀ کوه می مانی
  شاعرحجرالنسر
  سید موسی عثمان هستی سردبیر ماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوی کانادا به این عقیده است که استفان شاربونیه، سردبیر مجله طنز شارلی ابدو،هرگزکشته نشد تا این دنیا است او زنده است. او را من درخواب دیده ام که با لبان پُر از خنده میگوید:
  زمانی من می میرم وکشته میشوم که کارمندان مجلۀ طنز شارلی ابدو ” به افراطی ها امتیازی بدهند” ، من قاتلین خود را بخشیده ام، ولی همکاران عزیز ام و دولت فرانسه را نمی بخشم که به “افراطی ها امتیازی بدهند” امتیاز، امتیازاست اگر کوچک باشد یا بزرگ، هرنوع امتیاز دادن به افراطی های مذهبی جنایت درحق بشریت و آزادی انسان وآزادی بیان است.
  اگرکس فکرمیکند که من کشته شده ام، من نمیگویم که او اشتباه کرده، ولی این قدرمی گویم که مرگ من به بزرگی تمام کوه های جهان است، نه پرقو که افراطی های مذهبی فکر کرده اند.
  مطمئن باشید که فردا ازهرتارموی من هزاران استفان شاربونیه سرمیزند وشعار شان این است که هر زنده جان شاید بمیرد، ولی آزادی بیان نمی میرد و بم هائی که در دستارها بسته میشوند وانفلاق میکنند،انسان را میکشد، ولی آزادی را کشته نمی تواند.
  من که پاسدار آزادی و بیان سال ها بوده ام هرگز نمی میرم و مطمئن هستم که من کشته نشده ام. افرطی های مذهبی اگر فکر میکنند که من کشته شده ام، اشتباه میکنند، مجلۀ که دوستان و همسنگرانم بعد از خدا حافظی من به نشر می رسانند، آن وقت افراطی های مذهبی میدانند که من کشته نشده ام، همان خط مش دیروز مجله طنز شارلی ابدو بخاطر وداع من تغییر نکرده، همان طوریکه من به افراطی های مذهبی امتیاز نداده بودم، به افراطی های مذهبی همفکران وهمکاران من هرگز امتیاز نمیدهند، روشنی شمع سر قبر من شاهد این ادعای من است. آن شمع هم هرگزنمی میرد. من مطمئن هستم ، رفقا وهمکاران من هم مطمئن هستند و مردم فرانسه و دولت فرانسه هم مطمئن هستند که من هرگز نمی میرم.
  سید موسی عثمان هستی سردبیر ماهنامۀ طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوی کانادا تا زنده است از آزادی بیان دفاع میکند، اگر بر سرنوشت من هم دچارشود شک نکنید مطمئن باشید که سردبیر ماهنامه طنزی وانتقادی بینام در تورنتوی ایالت آنتریوی کانادا در راه آزادی بیان پیرو راه من خواهد بود و تا جائی ادامه خواهد داد تا به سرنوشت من دچارشودوسید موسی عثمان هستی سردبیرماهنامۀ طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوی کاناداخط قرمزبین مسلمان واقعی واسلام افراطی کشیده است وبه این عقیده است که برپیشانی تمام مسلمانان جهان نه بایدبخاطرجنایت تروریست هانوشت واگرکسی واقعاًمسلمان است شدیداًمخالف تروروتروریزم می باشند

  ۱۳ جنوری ۲۰۱۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.