دخل و خرج ناهمخوان خانوار

سبت هزینه و درآمدی که مرکز آمار از آن حکایت می‌کند، شکاف ۷۵۲‌هزار و ۲۰۰ تومانی را در طول یک سال به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته به طور متوسط یک ماه درآمد خود را به خاطر هزینه‌هایش پیشاپیش خرج کرده است

شرق:
متوسط هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته ۱۵  ‌درصد رشد کرد تا شکاف درآمد و هزینه خانوار بیش از پیش شود. براساس نتایج طرح آماری هزینه و درآمد خانوار که مرکز آمار انجام داده است، در سال ۸۹ هر خانوار شهری ایرانی در مقابل ۱۰‌میلیون و ۶۱۵‌هزار و ۶۰۰ تومان درآمد، ۱۱‌میلیون و ۳۶۷‌هزار و ۸۰۰ تومان هزینه کرده است. نسبت هزینه و درآمدی که مرکز آمار از آن حکایت می‌کند، شکاف ۷۵۲‌هزار و ۲۰۰ تومانی را در طول یک سال به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته به طور متوسط یک ماه درآمد خود را به خاطر هزینه‌هایش پیشاپیش خرج کرده است، چراکه اگر درآمد سال گذشته هر خانوار ایرانی را تقسیم بر ۱۲ کنیم، درآمد ماهانه‌ای معادل ۸۸۴‌هزار و ۶۳۳ تومان را نشان می‌دهد.

این در شرایطی است که در ماه‌های سال ۸۹ هر خانوار شهری ۹۴۷‌هزار و ۳۱۶ تومان هزینه پرداخت کرده است. این شکاف درآمد و هزینه، تنها خانوارهای شهری ایرانی را در سال گذشته همراهی نکرد، در این سال که خانوارهای شهری با افزایش ۶/۱۴‌درصدی هزینه‌هایشان نسبت به سال ۸۸ روبه‌رو بودند، خانوارهای روستایی افزایش هزینه‌های بیشتری را روی دوش خود تحمل کرده‌اند. در سال ۸۹، هر خانوار روستایی شش‌میلیون و ۸۴۷‌هزار تومان، هزینه کرده که رشد ۵۵/۱۵‌درصدی را نسبت به سال ۸۸ نشان می‌دهد.

شکاف درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در حالی روند رو به رشد را تجربه می‌کند و معیشت را برای خانوارهای شهری و روستایی ایرانی سخت‌تر کرده است که در سال‌های اخیر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران که سهم بزرگی از خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهند، روندی نزولی را طی می‌کند. حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۰ تنها ۹‌درصد رشد کرد و در سال ۸۹ این حداقل حقوق، رشدی ۱۳‌درصدی یافت و در سال ۸۸ رشد ۱۷درصدی به خود دید؛ روندی نزولی در تعیین حداقل دستمزد که به نظر می‌رسد به عمیق‌تر شدن این شکاف بیش از پیش کمک کرده است. در این میان هر چند که مرکز آمار با توجه به نتایج آمارگیری خود درآمد هر خانوار شهری را ۸۸۴‌هزار و ۶۳۳ تومان اعلام می‌کند، آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری معتقد است: «بر اساس برآوردها، متوسط درآمد سال ۸۹ بالای یک‌میلیون و صدهزار تومان تعیین شده است» که نتایج آمارگیری مرکز آمار رقمی بسیار پایین‌تر از این ارقام را با شکاف هزینه و درآمد ۷۵۲‌هزار تومانی در یک سال را نشان می‌دهد. همچنین نباید فراموش کرد که بزرگ‌ترین سهم نیروی کاری کشور را کارگران به خود اختصاص می‌دهند.

در سال گذشته حداقل حقوق کارگری ۳۰۳‌هزار تومان تعیین شد که با احتساب حقوقی بیش از حداقل حقوق کارگری در این سال و حتی اگر در نظر بگیریم در هر خانوار دو نفر نیز شاغل باشند و حقوق کارگری دریافت کنند، باز هم متوسط درآمد خانوارهای کارگری، یک‌میلیون و صد‌هزار تومان نخواهد شد. در بخش دیگری از نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار که در سال ۱۳۸۹ انجام شده و از ۱۸‌هزار و ۷۱۰ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹‌هزار و ۵۸۴‌هزار خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته، آمده است نحوه تصرف محل سکونت ۵/۲۳‌درصد از خانوارهای شهری، اجاری و رهنی است که در سال ۱۳۸۸ این رقم ۴/۲۴‌درصد بوده است. همچنین از کل هزینه سالانه خانوار شهری دو‌میلیون و ۶۱۵‌هزار و ۶۰۰ تومان با سهم ۲۳‌درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و هشت‌میلیون و ۷۵۲‌هزار تومان، با سهم ۷۷‌درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۶‌درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۲‌درصد مربوط به مسکن بوده است.

در این گزارش متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری ۱۰‌میلیون و ۶۱۵‌هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل ۴۱/۱۳‌درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد ۳۳‌درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۸درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۹‌درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. در خانوارهای روستایی نیز نحوه تصرف محل سکونت ۳/۵‌درصد از خانوارهای روستایی، اجاری و رهنی است که در سال ۱۳۸۸ این رقم ۶/۵‌درصد بوده است. از کل هزینه سالانه خانوار روستایی دو‌میلیون و ۶۱۳‌هزار و ۷۰۰ تومان سهم با ۳۸‌درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و چهار‌میلیون و ۲۳۴‌هزار تومان با سهم ۶۲‌درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۵‌درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۲۶‌درصد مربوط به مسکن بوده است. از طرف دیگر متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار روستایی پنج‌میلیون و ۹۳۳‌هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل ۱۶/۱۳‌درصد، افزایش داشته است. از این مقدار ۳۳‌درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۳۴‌درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۳‌درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.