فیلم: مصاحبه علی جوانمردی با مسعود بارزانی

ایاد علاوی ایران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم میکند- مصاحبه علی جوانمردی با مسعود بارزانی، رئیس فراکسیون العراقیه

ارسال دیدگاه