کارگران پروژه ای نمایندگانی برای پیگیری مشکلات خود انتخاب کردند

کارگران پروژه ای طی اطلاعیه ای، در پی احقاق حق نیروی کار پروژه ای، خواستار رسیدگی مراجع قانونی به وضعیت بازنشستگی خود شدند. این کارگران با بیش از هزار امضا، سه نفر را مسول پیگری خواست های کارگران کرده و به عنوان مسولین شورا معرفی کردند

کانون مدافعان حقوق کارگر
http://kanoonmodafean1.blogspot.com

سختی کار ، ایمنی کارگران در محیط کار و بازنشستگی متناسب با ۱۲ ساعت کار در روز ازجمله مسایل مطرح در این اطلاعیه است. این افراد از میان کارگران پروژه ای پالایشگاه ها ، پتروشیمی های در دست احداث انتخاب شده است.

اسامی کارگران به همراه امضاهایشان پیوست است. قبلا نیز در نامه ای با ۳۰۰ امضا، این کارگران ازمجلس خواسته بودند به وضعیت آنان رسیدگی شود. کانون مدافعان حقوق کارگر

اطلاعیه شماره ی ۲ نیروی کار پروژه ای
به نام خدا
موضوع: انتخاب سه نفر از نیروی کار پروژه ای برای پیگیری ساعات کار بازنشستگی در اطلاعیه شماره ی ۱

پیرو اطلاعیه شماره ی یک، نیروی کار پروژه ای (منظور از نیروی پروژه ای، مهندسان، تکنسین ها، کارگران فنی وغیر فنی می باشد که در ساخت پروژه های صنعتی – نفتی اشتغال دارند) که در روزنامه ی اعتماد به شماره ی ۲۲۵۲ به تاریخ ۱۴/۶/۹۰ رویه ۱۲ به چاپ رسیده است.

نیروی کار پروژه ای با رای خود افراد ذیل را برای پیگیری وضعیت بازنشستگی کارگران انتخاب نموده است:

۱- داریوش خلیل آباد، مدیریت شورا

۲- بیژن دوستانی، نایب مدیریت

۳- ناصر آغاجری، مسوول روابط عمومی

این شورای سه نفره موظف است، با توجه به حق قانونی نیروی کار پروژه ای که با روزانه ۱۲ ساعت کار همیشگی و بدون استفاده از تعطیلات رسمی که دیگر کارگران از آن استفاده می کنند، ۳۰ سال ساعت کاری برای بازنشستگی را طی ۱۹ سال و ۲ ماه کار روزانه ۱۲ ساعته، به انجام می رسانند. باتوجه به سختی کار پروژه ای،‌کار در ارتفاع و خطر سقوط همراه با آلودگی های گازی، صوتی، شیمیایی در محیط کار و با توجه به این واقعیت که این نیروی کار هر ماه مدت ۲۳ الی ۲۵ روز را باید دور از خانواده، دور از شهر و در خوابگاه ها زندگی کنند، آن هم با همه ی کاستی ها و دشواری هایش. با توجه به اینکه این شرایط صدمات روانی و جسمی فراوانی به او و خانواده اش وارد می نماید، با در نظر گرفتن این واقعیت که حتا بدون احتساب این شرایط دشوار، نیروی کار پروژه ای طی ۱۹ سال و ۲ ماه، مدت ۳۰سال ساعات کاری انجام می دهد،‌از شورای سه نفره انتخابی می خواهد با مراجعه به مراجع قانونی کشور چون دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری، کمسیون کار مجلس و تامین اجتماعی و رسانه های کشور خواهان اجرای قانون درباره ی این وضعیت نیروی کار پروژه ای بشوند.

این متن در چندین نسخه برای جمع آوری امضا نیروی کار در شرکت های مختلف تهیه گردیده است.

ارسال دیدگاه