تحمیل بیشترین تورم به کم‌ درآمدها

اگرچه نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ پس از یک روند افزایشی به عدد کم‌سابقه ۵/۲۵‌درصد رسید، اما اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این عدد برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین قشر جامعه ۲۹‌درصد بوده است

سحام نیوز:
به گزارش ایسنا بر اساس گزارش جدیدی که مرکز آمار ایران با عنوان نرخ تورم و شاخص‌های قیمت کالا و خدمات مصرفی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای خانوارهای شهری در کل کشور منتشر کرده است طی سال‌های ۸۲ تا ۸۹ دهک اول با وجود کم‌درآمد بودن، بیشترین تورم را در کشور متحمل شده است. بر این اساس طی این مدت همواره تورم موجود برای دهک اول جامعه بیشتر از تورم متوسط کل کشور بوده است.

به طور مثال در سال ۱۳۸۲ در حالی که نرخ تورم به طور متوسط در کشور ۹/۱۳‌درصد بوده این عدد برای دهک اول ۱/۱۶‌درصد ثبت شده است.

در سال ۱۳۸۷ تورم کل کشور ۵/۲۵‌درصد بوده اما این عدد برای دهک اول ۲۹‌درصد نشان داده شده است. همچنین در سال ۱۳۸۹ در حالی که تورم کل کشور ۹/۱۳‌درصد بوده این شاخص برای دهک اول جامعه ۸/۱۵درصد بوده است.

ارسال دیدگاه