پـویـان انصـاری: عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!

اخیرأ رهبرکره شمالی”رفیق” کیم یونگ ایل فـوت کردندکه این مُردن هم، جزو کارنامه زندگی هر آدمی محسوب می شود. بالاخره انسان روزی به طریقی می میرد ولی مـرگِ مالکِ خـاک کره شمالی، که گویا از پـدرش به او رسیده بود و قباله آن را هم حتمأ دارد! کمی انسان را به تـأمـل وا می دارد چرا که با دیدن صحنه هایی از خلق بیچاره قهرمان در بنـد کره شمالی در سوگ پیشوای خود، می بینیم که عقب افتادگی فکری فقط مُختص بعضی از کشورهای عربی و … نمی باشد! (دنباله…)

امین حصوری: «جنبش» نامه نگاری و بحران سوژه گی جمعی

مهندسین اجتماعی جریانات اصلاح طلب به یاری رسانه های «صنعت سبز» و حواریون «رئال پولیتیک» گرایِ خود در حوزه راست لیبرال یا چپ لیبرال، در تمامی دورانی که جنبش اعتراضی در سطح جامعه و در فضای عمومی و خیابان (به مثابه مهمترین نماد فضای عمومی) حضور زنده ای داشت، تلاش همه جانبه و نظام مندی به کار گرفتند تا گفتمان سیاسی ویژه ای را بر جنبش تحمیل کنند و در چارچوب آن مرزها و خطوط قرمز خود را برای تحولات درونی و افق های بیرونی جنبش ترسیم و تثبیت کنند. (دنباله…)