صادق کار: بخشش از جیب طبقه ی کارگر ایران!

درحاشیه ی حمایت دبیرکل خانه ی کارگر از جنایات دیکتاتور سوریه (دنباله…)

پرده برداشتن از یکی از شکنجه گاه های مخوف و سری اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه

این شکنجه گاه به نام بازداشتگاه ۸۱ رمضان متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران می باشد و در داخل پادگان المهدی در ۲۰ کیلومتری جاده دریا شهر ارومیه به سوی شهر  تبریز می باشد (دنباله…)