شهناز نجاتی، همسر علی نجاتی، فعال کارگری دربند بازداشت شد

شهناز نجاتی (سگوند)، همسر علی نجاتی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ظهر امروز یکشنبه ششم آذرماه توسط ماموران اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد

به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی، مامورین امنیتی ظهر امروز یکشنبه ۶ آذرماه برای دستگیری شهناز نجاتی (سگوند)، همسر کارگر زندانی علی نجاتی به منزل وی در روستای “عمله سیف” در شهر شوش مراجعه کردند و وی را بازداشت کردند. مامورین امنیتی اعلام کرده اند که شهناز نجاتی تا ۲۴ ساعت تحت بازداشت اطلاعات نیروی انتظامی خواهد بود.

این اتفاق در حالی است که علی نجاتی در شرایط وخیم جسمی در زندان دزفول محبوس است و مطابق تایید پزشکان متخصص و نیز پزشک قانونی باید فوراً از زندان آزاد شود. بنا بر این گزارش فرزندان آقای نجاتی که تلاش داشتند از بازداشت شهناز نجاتی جلوگیری کنند نیز توسط مامورین تهدید به بازداشت شدند.

ارسال دیدگاه