یـحـیـی خـزائـیـنـه: دَ مـی با اَبـو نَـصـر فـارابــی در کوچـه پـس کـوچـه های شـهـر ِ بـاسـتـانـی و تـاریخـی دمـشـق

مانایاد دکتر محمد جواد مشکور نخستین کسی است که توانست با سعی و اهتمام بسیار محلّ دقیق دفـنِ محمّد بن محمّد بن طرخان بن اوزلـغ  مشهور به ابو نصر فارابی و ملقب به معلّم دوّم را در دمشق کـَشـف کـنـد. در یک کلام، کاشف قـبـر ابو نصر فارابی؛ مانایاد دکتر محمد جواد مشکور است

محمد جواد مشکور در مصاحبه ای با مجلّـۀ کیهان فرهنگی (مأخـذِ ذکر شده در بالا) می گوید:
“یکی از مهمترین موفقیّت های من در سوریه یافتن قبر ابو نصر فارابی بود. بنده قبر این فیلسوف بزرگ ایرانی – متوفی ٣٢٩ هجری – را در باب الصغـیـر دمشق پیدا کردم. ابن عساکـر(۵) در [کتاب] تاریخ دمـشـق اشارۀ مختصری به این مطلب کرده بود و همین سبب شد که بنده به دنبال یافتن قبر او برآیم. آرامگاه دیگری را هم در دمشق کشف کردم که مربوط به شیخ اشراق شهاب الدّین ابوالفتح سُهـرودی – مقتول در ۵٨٧ هجری – در باب البریـد در زیر زمین شهـربانی حـلـب بود. روی یک مقوا هم شرح حال مختصری از او نوشته بودند که بالای قبر قرار داشت، البـتّه اسم او را “ساری وردی” نوشته بودند. بنده به وزارت فرهنگ و هنر آن روز پیشنهاد کردم که برای این دو مقبره سنگ یادبودی تهیّه کنیم و مشخصات آنها را هم بنویسیم.”………

ادامه مطلب را در اینجا…….  بخوانید
http://www.lajvar.se/pdf/nasr-farabi-dameshgh.pdf

ارسال دیدگاه