همه باید برای پایان دادن به خشونت علیه زنان همکاری کنند

دبیر کل سازمان ملل متحد از همه کشورها و نهادهای بین المللی خواست برای پایان دادن به پدیده خشونت علیه زنان اقدام کنند

تغییر برای برابری:
به گزارش خبرگزاری زنان و به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون در پیامی به مناسبت روز بین المللی از بین رفتن خشونت علیه زنان( ۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر) خواستار بهره بردن از نیرو، فکر و رهبری جوانان برای کمک به پایان آفت فراگیر خشونت علیه زنان و دختران شد.

وی در پیام خود گفته است : خشونت علیه زنان و دختران انواع گوناگون دارد. این خشونتها شامل تجاوز جنسی، خشونت خانوادگی، آزار و اذیت در محل کار، سوء رفتار در مدرسه، و خشونت جنسی در درگیریهای مسلحانه است.گسترش چنین خشونتهایی چه در کشورهای در حال توسعه چه توسعه یافته ضربه ای بر همه ما است. خشونت یکی از موانع مهم در دستیابی به برابری کامل زنان است.

بان کی مون از تمام کشورها و نهادهای بین المللی خواسته است تمام توان خود را از جمله با گرفتن کمک از جوانان برای پایان دادن به خشونت به کار گیرند، چرا که در آن صورت به گفته دبیرکل سازمان ملل، جهانی برابر، صلح آمیز و عادلانه وجود خواهد داشت.

ارسال دیدگاه