رئیس پژوهشگاه علوم انسانی: بازنگری ٣٨ رشته علوم انسانی به پایان رسید

حمیدرضا آیت اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اعلام و تحویل ٣٨ رشته بازنگری شده علوم انسانی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد

به گزارش دانشجونیوز، حمیدرضا آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار ایسنا از بازنگری برخی از رشته های علوم انسانی و اعلام آن به وزارت علوم در مدت کمتر از شش ماه خبر داد: “قرار بود این تعداد رشته در مدت زمان شش ماه به سرانجام برسد که به اتمام رسید.”

عناوین رشته های بازنگری شده
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به عناوین رشته‌های بازنگری شده، گفت: “سرفصل دروس مدیریت مشاوره، تاریخ با دوگرایش کارشناسی آزاد، تربیت دبیر، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، امورتربیتی و مشاوره در دو شاخه، علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه‌ریزی اجتماعی، پژوهشگری اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، دبیری خدمات اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم اجتماعی(ارتباطات اجتماعی و برنامه ریزی اجتماعی)، زبان و ادبیات انگلیسی، روان‌شناسی کودکان استثنایی و عمومی، روزنامه نگاری، روابط عمومی، اقتصاد -اسلامی، روانشناسی – اصلاح و تربیت، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی، حقوق، مطالعات خانواده، علوم اقتصادی، اقتصاد، پول و بانکداری، علوم اقتصادی(اقتصاد نظری،اقتصادبازرگانی،اقتصاد)، علوم سیاسی، علوم اجتماعی-مردم شناسی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فرهنگی و هنری، فلسفه و ادیان(فلسفه و عرفان اسلامی -ادیان)، دوره کاردانی ارتباطات – ارتباطات اجتماعی، خبرنگاری – استراتژیک خاص، کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی (روزنامه نگاری و روابط عمومی) و ادیان و مذاهب بازنگری شد.” وی در پایان از واگذاری بازنگری مابقی رشته های علوم انسانی به نهادها و دستگاه‌های دیگر خبر داد.

گفتنی است رهبر جمهوری اسلامی، در شهریور‌ماه سال ۱۳۸۸ و در پیوند با رویدادهای پس از انتخابات، از تحصیل «دو میلیون» دانشجو در رشته‌های علوم انسانی انتقاد کرده و این علوم را مروج شکاکیت و تردید در مبانی اعتقادی و دینی دانسته بود..

بازنگری در رشته های هنر نیز صورت می گیرد
پیش از این مسئول کارگروه بازنگری و تدوین رشته‌های هنری دانشگاه هنر اصفهان نیز، از بازنگری ٢٩ رشته و تدوین ٢۴ رشته هنری خبر داده بود. وی با بیان اینکه اکثر رشته‌های هنری مبتنی بر تفکرات، نظریه‌ها و اصول غربی هستند، عنوان کرده بود: “این رشته‌ها علاوه بر داشتن فرهنگ و هنر بیگانه، شاخص‌های به روز بودن، غنای محتوایی، نیاز محوری و ارزش مداری را ندارند.”

ارسال دیدگاه