شعری از پرویز میرمکری “برای ژاندارک مصر ما جده عزیز”

وقتی هیولای  اسلام  حتی خاطرات  کبوتر را شلاق می زند…..

(برای  ژاندارک مصرما جده عزیز)

وقتی هیولای  اسلام  حتی خاطرات  کبوتر را شلاق می زند
و از قبرستان معبد می سازد
این اندام عریان  تندیس  معصوم  و با شکوه  پرواز است
برای آسما ن نقاشی شده است

پرویز میرمکری
۲۰۱۱-۱۱-۲۰

ارسال دیدگاه