اسماعیل هوشیار: گورخرهای سیاسی یا سیاه و سفید!؟

 غرب تا اطلاع ثانونی هیچ غلطی دلش نمیخواهد بکند نه اینکه نمیتواند بکند ….! هیچ تضاد جدی و ماهوی وجود ندارد که بشود روی آن مانورجدی کرد. این حکومت اسلامی و دولتهای غربی گوشت هم را بخورند ولی استخوان هم را دور نمی اندازند. این هیچوقت یادتان نرود!
وقتی شیمون پرز؛ درآستانه عید فطر و جانشینی علی کس قرنی برای آمیبهای مسلمان ، به نیابت از طرف همگان”غرب و شرق “اعلام کرد : ترجیح همه ما افزایش فشار سیاسی بر حکومت اسلامی است …..! کلی خندیدم به ریش همه جنگ طلبان راه راه !
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15532896,00.html?maca=per-rss-per-all-1491-rdf
 
سیلور اشتاین درجایی نوشته بود: از گورخری پرسیدم تو سفیدی و راه راه سیاه داری و یا اینکه سیاهی و راه راه سفید داری ؟ و گورخر به جای جواب پرسید : تو خوبی و فقط عادتهای بد داری یا اینکه بدی و چند تا عادت خوب هم داری ؟ ساکتی و بعضی وقتها شلوغ میکنی یا شیطونی و بعضی وقتها ساکتی ؟ ذاتا خوشحالی و بعضی روزا ناراحت یا ذاتا افسرده ایی و بعضی روزا خوشحال ؟ و گورخرپرسید و پرسید و پرسید ….و من تصمیم گرفتم تا دیگر از گورخرها سوالی نکنم . اما چکنم که ترک عادت موجب مرض است !
 
دراین پروسه تبلیغاتی و دود کباب خر، آب از دهان خیلی ها راه افتاده بود و نزدیک تهران بودند و داشتند دررویاهای خودشان شورای موقت دولتشان را سروسامان میدادند. مجموعا در صحنه سیاسی ما با ۲ گروه مشخص و البته متفاوت مواجه بودیم . گروه خواهان جنگ که به ۲ شاخه تقسیم میشوند . شاخه اول صریحند و بدون لهجه از جنگ و کمک ناتو و بمب و اینا….میگویند . شاخه دوم صریح نیست درحرف مخالف جنگ است اما قلبش برای جنگ میتپد ! مثل موردی که برای آزادی زندانی سیاسی و کارهای حقوق بشری به شورای امنیت نامه نوشته بود…درحالی که شورای امنیت یک ارگان اجرایی و نظامی است و کارش هم دخالت مشخص است در مناطقی که منافعی داشته باشد . نامه حقوق بشری باید به ارگان حقوق بشری ملل متحد نگاشته شود ، اما موضوع نه زندانی سیاسی بود و نه نامه های بدون تضمین و تخمی ! موضوع این بود که طرف قیمت موضع گیری خودش را هم نمیخواهد بدهد همیشه روشش این بوده است . یعنی هم خواهان جنگ است و هم این عارضه قلبی را یواشکی میگوید . بازم صد رحمت به کسانی که اهل زیروروکشی نبودند و با صراحت از توهمات جنگی خودشان گفتند !
 
گروه دوم گروه مخالفان جنگ بودند که این هم ۲ شاخه داشت و دارد . شاخه اول انسانهای مخالف هرجنگی به عنوان جنایتی سازمان یافته بودند و شاخه دوم عاشق بودند عاشق ولایت حاکم بر ایران و مخالف جنگ بودند تا مبادا حکومت اسلامی سرنگون شود ! این گروه با شاخه هایش هم نیازی به تشریح ندارند .
 
اشکال کارشاخه های مختلف عمدتا این است که به هر دلیلی درک و دید درستی از شرایط سیاسی موجود ندارد. سابقه ایجاد فضای جنگی و تبلیغاتی ….درحافظه کوتاه مدت ذهنشان ثبت نشده است. تا جایی که یادم هست اولین بار وزیر دفاع وقت امریکا بعد از اشغال عراق از روی ناو جنگی، عربده کشید و کتش را هم مثل جاهلهای قدیما درآورد و چنان تهدیدی کرد که ۲ روز بعد حکومت اسلامی آماده مذاکره شد با امریکا در عراق ….!
 
از آن به بعد این تهدیدات و دود ودم هرازچندی تکرار میشد. داستان همه گزینه ها که معرف حضورتان هست. بازی اتمی و مذاکرات ۵ بعلاوه یک ادامه دارد. تحریم و امید غرب همچنان در انتخاب یک چلبی چرب و چیلی ….. و انبوهی تجربه و فاکت دیگر که نشان داده و میدهد سیاست غرب در رابطه با حکومت اسلامی هیچوقت رویکرد رژیم چنچ نداشته است و حکومت اسلامی هم از همین بابت بسیار با خیال راحت راحت هر غلطی دلش بخواهد میکند. غرب تا اطلاع ثانونی هیچ غلطی دلش نمیخواهد بکند نه اینکه نمیتواند بکند ….! هیچ تضاد جدی و ماهوی وجود ندارد که بشود روی آن مانورجدی کرد. این حکومت اسلامی و دولتهای غربی گوشت هم را بخورند ولی استخوان هم را دور نمی اندازند. این هیچوقت یادتان نرود!
 
تیترهایی که قابل توجه بودند و تیترهایی که جالب بودند از بابت طنز…..ایستادگی در برابر تهاجم خارجی و انتخابات آزاد….مداخلات انسان دوستانه ناتو…..حمله نظامی ازکجا و چطور و چقدرش خوب و مفید است ….و خلاصه یادت به خیر بیژن مفید؛ تا شهرقصه هایت را دوباره بازبینی کنی ! جناب ببر با رعایت همه موازین بهداشتی آتش و کباب به راه کرده بود و بقیه جانوران صف کشیده بودند تا کبابی بزنند به بدن …! اما وقتی همه چیز ظاهرا آماده بود آقای ببرهمه کبابها را خودش بلعید و به بقیه متوهمان سیاسی هم فقط دودش رسید !
 
درهیچ مقطع تاریخی سیاست غرب درجهت منافع مردم عمل نکرده است و فقط سد راه خواسته های مردم بوده است آخرین مورد فراموش نشدنی هم در قیام ۱۳۸۸ مردم ایران بود که همین هیلاری کلینتون با نگرانی فریاد زد : ما مطمئنیم حکومت اسلامی کنترل اوضاع را میتواند نگه دارد …..راستی منظور درخواست کمک ازاین غرب و چنین توهمی ریشه درچه تفکری دارد؟ 
 
 اسماعیل هوشیار
۲۵ آبان ۱۳۹۰

hoshyaresmaeil@yahoo.com
http://www.tipf.info/
16 نوامبر۲۰۱۱

ارسال دیدگاه