کاهش بیش از ۲ برابرى سرمایه‌گذارى خارجى در ایران

واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود چرخشى چشمگیر نسبت به گزارش پیشین داشته و اعلام کرد که سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در ایران طى سال‌ آینده بیش از دو برابر کاهش خواهد داشت

انتخاب:
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، اکونومیست در گزارش ماه اکتبر ۲۰۱۱ خود عنوان کرد که سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در ایران طى سال گذشته سه میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده است که این شاخص در سال جارى با دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار کاهش به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که ۰٫۳ درصد تولید ناخالص داخلى است.
این واحد در گزارش پیشین خود سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در ایران طى سال گذشته را یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار برآورد کرده و عنوان کرده بود که این شاخص در سال جارى با ۴۹۰ میلیون دلار کاهش به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برسد.

به اعتقاد این موسسه طى سال‌هاى آتى ورود سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در ایران نوسان خواهد داشت به‌طورى که انتظار می‌رود در سال آتى یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجى وارد کشور شود که ۰٫۳۰ درصد تولید ناخاص داخلى است.

اکونومیست انتظار دارد که در سال ۹۲ اندکى از سرمایه‌گذارى خارجى ایران کاسته شده و این رقم به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار یا ۰٫۲۴ درصد تولید ناخالص داخلى برسد، اما دوباره در سال ۹۳ کشور شاهد رشد سرمایه‌گذارى خارجى به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار خواهد بود.

در این سال سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى معادل ۰٫۲۴ درصد تولید ناخالص داخلى خواهد بود.

سهم سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در ایران از تولید ناخالص داخلى در سال‌ ۱۳۹۴ به ۰٫۲۳ درصد کاهش خواهد یافت و این در حالى است که این سرمایه‌گذارى رشدى ۱۵۰ میلیون دلارى داشته و برابر با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود که در سال پس از آن نیز همین سرمایه‌گذارى حفظ خواهد شد.

ارسال دیدگاه