حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی از تصویب مجلس گذشت

شرط دریافت حقوق مادام العمر داشتن حداقل ۲ سال پست سیاسی است و شامل مقامات دولت های قبلی نمی شودبا رأی مجلس شورای اسلامی به یک استفساریه، از این پس می‌توان ٨۰درصد حقوق مدیریتی را مادام‌العمر دریافت کرد؛ البته برای برخورداری از مزایای این مصوبه باید حداقل دو سال در پست سیاسی حضور داشت. بر‌اساس این تصمیم که با اصرار اولیه حدود ۱۲۰ نماینده و همراهی اکثریت مجلس اتخاذ شد، کسانی که حداقل دو سال در پست‌های سیاسی باشند، در صورتی که از این پست‌ها برکنار شده یا کناره‌گیری کنند و در صورتی که به سمت پایین‌تر منصوب شوند و حقوق‌شان کمتر از ٨۰‌درصد قبل باشد، باید ما‌به‌التفاوت حقوق به گونه‌ای به آنها پرداخت شود که از ٨۰‌درصد فوق‌العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند.

به گزارش عصر ایران، نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که بازنشستگان این مناصب نیز از این دریافتی دایمی برخوردار باشند. البته این مصوبه شامل مدیران و مسوولان سیاسی دولت‌های قبل نمی‌شود و از این پس لازم‌الاجراست. نمایندگان مجلس هشتم در بررسی یک طرح استفساریه، مشخص کردند که چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روسای قوا، ‌معاون اول رییس‌جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رییس‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسوولیت جدید از ‌٨٠‌درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت آن تا ‌٨٠‌درصد، تفاوت تطبیق دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه در بررسی طرح استفساریه تبصره ‌٣ مواد ‌٧١ و ‌١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، این پرسش را بررسی کردند که «آیا حکم این تبصره در کلیه مقامات موصوف در ماده ‌٧١ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنان قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟»
بر این اساس نمایندگان این پرسش را مطرح کردند که «آیا دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای این قانون را از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن آن بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند و آیا حکم این تبصره شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنا شده در قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود یا خیر؟» نمایندگان ضمن بررسی نظر کمیسیون اجتماعی در رابطه با این استفساریه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص کردند که باید بر مبنای ‌٨٠‌درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ‌١٠۶ مقام نظیر، به تمامی شاغلان و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های مذکور یا هم‌تراز آنان خدمت کرده یا می‌کنند، برای شاغلان از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاریخ ‌١۴/٩/٨۶ و بازنشستگان از تاریخ تصویب یعنی ‌٨/٧/٨۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ‌٨٠‌درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و هم‌تراز آنان کمتر نباشد.

نمایندگان همچنین معین کردند که حکم این تبصره ناظر به مقامات مذکور یعنی روسای قوا، ‌معاون اول رییس‌جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رییس‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و هم‌ترازان آنان است که شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «‌۵» همین قانون می‌شود.

ارسال دیدگاه