شکنجۀ وحشیانه و گروهی زندانیان مذهبی و سیاسی کرد در زندان گوهردشت کرج

زندانیان مذهبی و سیاسی کرد در حضور و با نظارت مسئولین زندان مورد شکنجۀ وحشیانه وگروهی پاسداربندها در زندان گوهردشت کرج قرار گرفتند
بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” زندانیان مذهبی و سیاسی کرد در حضور و با نظارت مسئولین زندان مورد شکنجۀ وحشیانه وگروهی پاسداربندها در زندان گوهردشت کرج قرار گرفتند

روز دوشنبه ۲۳ آبان ماه تعدادی از زندانیان مذهبی و سیاسی کرد که در سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت زندانی بودند به تحریک مسئولین زندان باند مافیایی بند ۴ به آنها یورش بردند و آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند. پس از پایان یورش باند مافیایی زندان به زندانیان سیاسی و مذهبی کرد. فر جی نژاد رئیس اطلاعات زندان گوهردشت کرج همراه با تالیوردی رئیس بند ۴،میرزا آقایی افسرپاسدار شیفت و تعدادی از پاسداربندهای بند ۴ و سایر بندها حوالی ساعت ۱۰:۳۰ اقدام به تشکیل تونل وحشت (انسانی) نمودند.زندانیان سیاسی و مذهبی کرد با ضرب وشتم وادار به عبور چند باره از این تونل وحشت (انسانی) می شدند. همزمان پاسداربندها که در ۲ طرف تونل وحشت (انسانی) قرار داشتند با باتونهای برقی و سایر باتونها بر سر و صورت و سایر اعضای بدن زندانیان سیاسی و مذهبی کرد ضربات خود را وارد می کردند.

در اثر شکنجۀ گروهی زندانیان سیاسی و مذهبی کرد ۳ تن از آنها به نام های ایوب کریمی،لایق کردپور و محمد امین برقی بیهوش شدند و بینی زندانی عقیدتی محمد برقی در اثر ضربات باتون شکسته شد همچنین بدن تمامی زندانیان سیاسی و مذهبی کرد به نام های عبدالهادی همت زاده،عبدالواحد سلیمانی،فخرالدین عزیزی،رحیم زهی،یونس قادری و عثمان احسنی در اثر ضربات وحشیانه باتون پاسداربندها کبود شده است.

زندانیان سیاسی و مذهبی کرد پس از یورش باند مافیایی و شکنجۀ گروهی توسط پاسداربندها با بدنهای زخمی و کبود و بدون درمان به سلولها انفرادی بند ۱ شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.

اسامی تعدادی از پاسداربندهایی که زندانیان عقیدتی بی دفاع کرد را شکنجه می کردند عبارتند از؛افسر پاسدار میرزاآقایی از شکنجه گران سلولهای انفرادی بند ۱ زندان گوهردشت که شکنجه های او منجر به شکستن دست وپای زندانیان و در موارد زیادی این فرد اقدام به تجاوز جنسی و استعمال اشیاء علیه زندانیان عادی می کند.پاسداربندها مرجانی،گودرزی،محمدی،مجیدی و کردی از شکنجه گران بند ۱ و از تیم شکنجۀ میرزا آقایی هستند.

در حال حاضر ۴۲ نفر از زندانیان مذهبی و سیاسی کرد در سلولهای انفرادی بند۱ شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج زندانی هستند.
سیاست سرکوب و شکنجۀ زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای دیکتاتور ایران گرفته می شود و برای اجرا به صادق لاریچانی منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جناتیکاران علیه بشریت، وزارت اطلاعات و سازمان زندانها سپرده می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجۀ گروهی زندانیان سیاسی و مذهبی کرد در زندان گوهردشت کرج که بدستور و با نظارت مسئولین زندان گوهردشت کرج صورت گرفته را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۲۴ آبان ۱۳۹۰ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱

ارسال دیدگاه