در تله‌کابین نمی‌توان شناسنامه افراد را کنترل کرد

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: «دستور‌العمل ورود خانم‌ها بدون سرپرست قانونی به پیست‌های اسکی در طولانی‌مدت عملیاتی نخواهد بود و منجر به تحریک بیشتر جامعه می‌شود.»

قانون:
مجید نصیرپور نماینده سراب و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دستورالعمل پلیس اماکن مبنی بر ممنوعیت ورود خانم‌های مجرد به پیست‌های اسکی به خبرنگار قانون می‌گوید: «‌این امر در درازمدت محقق نمی‌شود. اینکه پلیس اعلام می‌کند پیست اسکی برای خانم‌های مجرد ممنوع می‌شود، بیشتر جامعه را تحریک می‌کند.»

او در ادامه می‌افزاید: «‌اسکی ورزشی فردی است و نمی‌توان الزام کرد خانمی که برای اسکی می‌رود حتماً کسی را تحت عنوان سرپرست قانونی با خود ببرد.»

این نمایند مجلس با اشاره به اینکه نیروی انتظامی برای اجرای چنین دستوالعملی با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود، می‌گوید: «مکانیزم و نحوه اجرای این دستورالعمل قطعاً نیروی انتظامی را با مشکل مواجه خواهد کرد. مگر می‌توان شناسنامه‌ افرادی را که سوار تله‌‌‌کابین به سوی پیست‌های اسکی می‌روند کنترل کرد. این موضوع چالش‌های دیگری در پی خواهد داشت که نیروی انتظامی بابت آن‌ها هزینه بیشتری را خواهد پرداخت.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید می‌کند که اجرای این دستورالعمل پیامدهای منفی در پی‌ خواهد داشت و می‌گوید: «این امر در واقع منجر به آموزش رفتارهای غیرقانونی می‌شود. با وجود چنین محدودیت‌هایی مردم سعی خواهند کرد تا با توسل به راهکارهایی، مردم را دور بزنند و از امکانات این مجموعه‌ها استفاده کنند. بنابراین ضرورت دارد که نیروی انتظامی با به کارگیری رفتارهای فرهنگی به دنبال رفع این مشکل باشد.»

نمایند سراب دغدغه نیروی انتظامی به خصوص معاونت اجتماعی آن را برای کنترل برخی ناهنجاری‌‌ها در مراکز تفریحی از جمله پیست‌های اسکی؛ منطقی دانسته اما می‌گوید: «نیروی انتظامی برای اصلاح این ناهنجاری‌ها تصمیمی گرفته که در دراز‌مدت بازدهی نخواهد داشت. با اتخاذ این روش‌ها اهداف مورد نظر نیروی انتظامی در طولانی مدت محقق نمی‌شود.»

نصیرپور اشاعه رفتار فرهنگی و استفاده از رسانه ملی برای تبیین مسائل و رفتارهای صحیح اجتماعی را مؤثر می‌داند و خاطرنشان می‌کند که این بدین معنا نیست که نیروی انتظامی وظیفه اصلی و ذاتی خود را انجام ندهد، اما پیدا‌کردن راهبرد مناسبی که مردم را از تفریح سالم محروم نکند، حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان می‌گوید: «بدحجابی و بدرفتاری اجتماعی و اخلاقی جامعه ما متناسب با شئونات فرهنگی نیست و ریشه در مسائل فرهنگی دارد که عمیق‌تر از آن است که با برخورد انتظامی کنترل شود. بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان نیروی انتظامی برای رفع این مشکلات نگاه عمیق‌تری داشته باشند. باید با بسیج همه امکانات به سویی حرکت کنیم تا این مشکلات را به شکل ریشه‌ای حل کنیم.» گفتنی است هفته قبل پلیس اماکن با ارسال دستور‌العملی به پیست‌های اسکی اعلام کرده که ورود خانم‌ها بدون سرپرست قانونی یا شوهر به پیست‌های اسکی ممنوع است.

ارسال دیدگاه