علی نجاتی، فعال کارگری دستگیر و روانه‌ی زندان شد

علی نجاتی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، روز شنبه بیست و یکم آبان ماه، پس از مراجعه به دادگاه توسط ماموران امنیتی، دستگیر شد

بنا بر گزارش کمیته‌ی هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، علی نجاتی روز گدشته پس از مراجعه به دادگاه جهت ارائه‌ی مدارک پزشکی دال بر عدم امکان تحمل حبس یک ساله، دستگیر و روانه‌ی زندان دزفول شد. این در حالی است که در خبرهای قبلی نیز اعلام شد به دلیل ناراحتی قلبی، وضعیت جسمی علی نجاتی مناسب نبوده و قادر به تحمل حبس یک ساله نمی باشد.

این فعال کارگری هفته‌ی گذشته نیز جهت گذراندان دوران محکومیتش از سوی دادگاه انقلاب، احضار و با تهدید تلفنی وثیقه‌گذار مواجه شده بود.

ارسال دیدگاه