سه میلیون و ۵۰۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل

عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان با اشاره به سه میلیون و ۵۰۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این کودکان به کار اشتغال دارند
ایسنا:
اسماعیل‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار«اجتماعى» خبرگزارى دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه آموزش و پرورش هر سال بودجه زیادى براى جذب و آموزش کودکان خارج از چرخه تحصیل مصرف می‌کند، اظهار کرد: روند افزایش فشارهاى اقتصادى سبب شده هر سال بخش زیادى از کودکان از چرخه تحصیل خارج شوند.
به گفته وى بر اساس قانون اساسى ماده ۲۸ پیمان‌نامه جهانى حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته آموزش کودکان باید رایگان و اجبارى باشد.

این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد متولى آموزش کودکان هیچگاه پاسخگوى نیاز این دسته از کودکان نبوده و وزارت کار هم که وظیفه‌اش شناسایى اشکال پنهان اشتغال کودکان است هیچ‌گاه به وظیفه خود عمل نکرده است. اسماعیل‌پور همچنین با بیان اینکه تمام بودجه‌هاى صرف شده تنها براى جمع‌آورى کودکان از سطح خیابان‌هاى شهرها بوده است، گفت: در این سال‌ها تنها سازمان بهزیستى و شهردارى به جمع‌آورى و ساماندهى بخشى از کودکان کار و خیابان پرداخته‌اند و هیچ‌گاه به آموزش و تحصیل کودکان جمع‌آورى شده توجه جدى نشده است.

وى افزود: در سال‌هاى اخیر نهادهاى مردمى در جهت آموزش و توانمندسازى این کودکان در حد بضاعت محدود خود فعالیت کردند و توانستند درصد بسیار کمى از این کودکان را پوشش دهند. این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه پیشنهاد داد: به جاى صرف بودجه‌هاى بسیار براى ساماندهى کودکان خیابان شرایط آموزش آنان در حین اشتغال فراهم شود زیرا این کودکان به دلیل نیازمندى اقتصادى علیرغم میل باطنى خود راهى جز اشتغال ندارند.

اسماعیل‌پور همچنین با اشاره به تجربه‌هاى موفق سایر کشورها مانند هند در زمینه آموزش کودکان کار اظهار کرد: اراده‌اى براى استفاده از تجربه‌هاى موفق دیگر کشورها وجود ندارد. ضمن اینکه می‌توان از تجربه‌هاى موفق تشکل‌هاى غیردولتى در زمینه آموزش وتوانمندسازى کودکان کار و خیابان در خانه‌هاى کودک جنوب شهر در آموزش و پرورش استفاده کرد اما تاکنون وزارت آموزش و پرورش در جهت بهره‌گیرى از این تجارت و تجارب سایر کشورها اقدام نکرده است.

ارسال دیدگاه