محمد جواد لاریجانی: قصاص و اعدام در ایران حق است

محمد جواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران و معاون این قوه در امور بین الملل امروز گفت که جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی برای پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر ندارد، اما، هدف غرب از اعزام گزارشگر ویژه به ایران تبلیغات علیه جمهوری اسلامی و متهم کردن آن به نقض حقوق بشر است

رادیو بین المللی فرانسه
با این حال، محمد جواد لاریجانی با نفس تعیین گزارشگر ویژه از سوی سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران مخالفت کرد و گفت: تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران یک خطای بزرگ از سوی سازمان ملل بود.
محمد جواد لاریجانی در توضیح چرایی جلوگیری از سفر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران اساس انتخاب احمد شهید را به عنوان گزارشگرویژه حقوق بشر در ایران غیرمعقول و مشکوک می داند. او در جای دیگری از اظهاراتش غرب را متهم کرد که از خلال طرح مسألۀ حقوق بشر در ایران قصد جنگ با شریعت اسلامی را دارد.

محمد جواد لاریجانی بار دیگر تلویحاً اظهار داشت که جمهوری اسلامی نمی تواند تلقی غرب را از حقوق بشر بپذیرد و برای نمونه در حالی که قصاص و اعدام ها در ایران نقض حقوق بشر تلقی می شوند، از نظر حکومت اسلامی ایران قصاص حق مردم است. محمد جواد لاریجانی همچنین مدعی شد که سست کردن نظام اسلامی و ایجاد فضای منفی علیه ایران از جمله محورهایی است که در قالب حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود.
محمدجواد لاریجانی از جمله مقامات جمهوری اسلامی ایران بود که با سفر گزارشگر ویژۀ حقوق بشر، احمد شهید، به ایران مخالفت کرد.

احمد شهید گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که تسلیم آخرین اجلاس مجمع عمومی این سازمان کرد جمهوری اسلامی ایران را متهم نمود که مخفیانه صدها زندانی را از جمله در زندان وکیل آباد مشهد اعدام کرده است. او ضمن ارائۀ گزارش مشروحی در مورد نقض آزادی بیان، حقوق زنان و شکنجۀ زندانیان در جمهوری اسلامی ایران تأکید نمود که اعدام مخفیانه ۳۰۰ زندانی در زندان وکیل آباد مشهد بدون حضور وکلا یا بستگان و حتا بدون اعلام قبلی به خود قربانیان صورت گرفته است.
احمد شهید در گزارش خود تصریح کرده بود که در سال جاری میلادی نیز حکومت اسلامی ایران تاکنون ۱۴۶ زندانی را مخفیانه اعدام کرده است. در این حال، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل اضافه کرده بود که اتهام چهاردرصد از اعدام شدگان روشن نیست و هم اکنون ۱۰۰ کودک در زندان‌های ایران در انتظار اجرای احکام اعدام خود هستند.

ارسال دیدگاه