پوشاک قاچاق در سال ۸۹ سه برابر کل حجم واردات قانونی این کالاها بوده است

افزایش محموله ای مکشوفه پوشاک قاچاق بنابر ارزیابی این مرکز نشان از رشد شدید قاچاق بوده است، مقایسه روند رو به رشد قاچاق پوشاک بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس (بر اساس رشد محموله های مکشوفه) خبر از رشد ۵۰۰ درصدی قاچاق پوشاک طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ دارد

تابناک:
در کنار این روند رو به رشد در این گزارش نمایی کلی از صنعت پوشاک کشور ارایه شده، در حال حاضر بیش از ۹۳۰۰ واحد تولیدی در بخش پوشاک کشور با رسمایه گذاری معادل ۴٫۱ هزار میلیارد تومان فعال هستند و بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر نیروی کار در صنعت پوشاک فعالیت دارند و در صورتی که برای قاچاق پوشاک چاره ای اندیشیده نشود این بخش که از نظر تعداد نیروی کار و میزان سرمایه گذاری به ترتیب ۱۴ و ۸ درصد ار بخش صنعت کشور را شامل می شود، زمین خواهد خورد.
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس در زمینه دلایل رشد قاچاق پوشاک ضمن بر شمردن مشکلات تولید داخلی از جمله قیمت تمام شده بالا، کوچک و پراکنده بودن واحدهای تولیدی ایرانی، نداشتن برندهای مطرح و قابل اعتماد را مطرح کرده است و از جمله دلایل استقبال از قاچاق پوشاک را سود بالا و سهولت انجام آن ذکر شده است.

اما نکته جالبی که در این گزارش به آن اشاره شده است بحث قاچاق رسمی پوشاک است، در جمع بندی گزارش بررسی قاچاق پوشاک به کشور آمده است: بخش وسیعی از قاچاق کالا به کشور و به خصوص پوشاک در پوشش اقدامات قانونی صورت می گیرد.به بیان دیگر بخش از قاچاق کالا از سوی عناصر ذی نفوذ در نظام تصمیم گیری انجام می شود. این نوع قاچاق که تحت عنوان قاچاق قانونی از آن نام برده می شود به واسطه صدور مجوزهای خاص واردات و رانت و انحصار طلبی انجام می شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نهایت برای مهار قاچاق پوشاک توصیه می کند برای اصلاح ساختار تولید داخلی و ساماندهی واردات خارجی باید به محورهایی مانند: ارایه معافیت های مالیاتی برای تولیدکنندگان داخلی در جهت نوسازی فناوری تولید،ایجاد فروشگاههای زنجیره ای و در نهایت تاکید بر برند سازی داخلی مورد توجه قرار گیرند.

در زمینه ساماندهی واردات نیز به مباحثی مانند منطقی کردن تعرفه واردات پوشاک، الزام فروشندگان پوشاک خارجی به درج ایران کد،کنترل بیشتر مبادی مرزی و معابر قاچاق و در نهایت منطقی کردن تعرفه واردات پارچه برای کاهش هزینه تولید داخلی پوشاک توصیه شده است.

ارسال دیدگاه