رضا شهابی جهت MRI گردن به بیمارستان منتقل شد

بر اساس اخبار رسیده از طرف خانواده رضا شهابی ، نامبرده روز یکشنبه جهت عکسبرداری و ام آر آی گردن به بیمارستانی در تهران منتقل و پس از آزمایشات پزشکی مجددا” به زندان بازگردانده شده است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
قابل ذکر است رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ ۲۲خرداد ۱۳۸۹ دستگیر و با وجود برگزاری دادگاه هنوز هیچ حکمی برای ایشان صادر نشده است
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت رضا شهابی خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری می باشد

ارسال دیدگاه