دفتر روزنامه فرانسوی که عکس “توهین آمیز” محمد را چاپ کرده بود آتش کشیده شد

دفتر روزنامه فرانسوی «شارلی هبدو» در شب گذشته با پرتاب بمب های آتش زا به آتش کشیده شد. این  روزنامه قصد داشت نسخه ای منتشر کند که در آن محمد  بعنوان “ویراستار مهمان” نام برده میشود.
رادیو سوئد:
شب گذشته با پرتاب ککتل مولوتوف ساختمان محل روزنامه به آتش کشیده شد.
در روی جلد نسخه نامبرده قرار بود کاریکاتوری از محمد چاپ شود که خطاب به مسلمین میگوید: « اگر از خنده نمیرید ۱۰۰ ضربه شلاق خواهید خورد »
روزنامه «شارلی هبدو» چند سال پیش نیز کاریکاتوری “توهین آمیز” از محمد را چاپ کرده بود.

ارسال دیدگاه