دیوان لاهه آمادۀ انتقال سیف الاسلام قذافی به خارج از لیبی است

دیوان جزایی لاهه امروز شنبه تأئید کرد که در تماس غیرمستقیم با سیف الاسلام قذافی است که خواسته است خود را به این نهاد تسلیم کند.
دیوان جزایی لاهه همچنین تصریح کرده است که فرزند رهبر پیشین لیبی در تلاش است که خود را به طریقی به یکی از کشورهای دوست آفریقایی برساند. این دیوان آمادگی خود را برای خارج کردن سیف الاسلام قذافی از لیبی و انتقال وی به مکانی امن اعلام کرده است. لویس مورنو اوکامپا دادستان دیوان جزایی لاهه با اعلام این مطالب تأئید کرده است که سیف الاسلام قذافی با این نهاد بین المللی به طور غیرمستقیم در تماس است. حکومت انتقالی لیبی گفته است که سیف الاسلام قذافی نزد برخی قبایل لیبی در نزدیکی مرز نیجر پناهنده شده است.

دادستان دیوان جزایی بین المللی لاهه گفته است که این نهاد در تلاش است که از فرار سیف الاسلام قذافی به یک کشور دیگر جلوگیری کند. اما، حاضر است مقدمات انتقال او به محلی امن را تدارک ببینید. لویس مورنو اوکامپو گفته است که سیف الاسلام قذافی متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و باید در یک دادگاه صالح بین المللی محاکمه شود. در این حال، دادستان دیوان جزایی لاهه امروز در پکن گفت که سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی در تماسی غیرمستقیم با دیوان بین المللی لاهه گفته است که مرتکب جنایت علیه بشریت نشده است و این اتهام را از اساس رد می کند.

دیوان جزایی لاهه خواستار تعقیب و جلب سیف الاسلام قذافی به اتهام جنایت علیه بشریت شده است. در این تماس فرزند رهبر پیشین لیبی خواسته است بداند در صورتی که خود را تسلیم کند چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود. در جریان ناآرامی های لیبی، دیوان جزایی لاهه معمر قذافی و فرزندش، سیف الاسلام و همچنین رییس پیشین سرویس های اطلاعاتی لیبی عبدالله السنوسی را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت پی گرد قرار داد. یک مقام دولت انتقالی لیبی هفتۀ گذشته اعلام کرد که پس از کشته شدن معمر قذافی عبدالله السنوسی و سیف الاسلام قذافی مایلند خود را تسلیم دیوان بین المللی جزایی لاهه کنند.

ارسال دیدگاه