گزارش احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران

گفتگوی مسیح علینژاد با احمد شهید، گزارشگر ویژه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در رابطه با گزارش وی از نقض حقوق بشر در ایران و بررسی سوالهای خانواده های شهدای جنبش سبز

ارسال دیدگاه