وضعیت وخیم جسمی وبلاگ نویس زندانی

حسین رونقی ملکی زندانی محبوس در زندان اوین به دلیل عدم انتقال به موقع به بیمارستان و عدم مرخصی استعلاجی یک کلیه خود را از دست داده و تحت عمل مجدد قرار گرفت

خبرگزاری هرانا:
حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر به دلیل شرایط بد در زندان و عدم اعطایی مرخصی مسئولین زندان یک کلیه خود را از دست داده و مجبور به عمل دوباره شده است.
بنا بر گزارش پزشکی، عدم رسیدگی پزشکی بموقع، نگهداری در محیط نامطلوب زندان از جمله عواملی است که موجب از کار افتادگی کلیه این زندانی شده است و در صورت تکرار این موضوع جان وی در خطر قرار خواهد داشت.

ارسال دیدگاه